กินแก้มตุ่ย-ตะลุยเที่ยว

Techsaucier since November 2019

#กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว

Articles 1

"mu Space" ได้สัญญา ให้บริการ "Satellite Monitoring"จากลูกค้ารายใหม่

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศโดย นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามในสัญญา ร่วมกับ RB...