กินแก้มตุ่ย ตะลุยเที่ยว

กินแก้มตุ่ย-ตะลุยเที่ยว

[email protected]

Story (1)

"mu Space" ได้สัญญา ให้บริการ "Satellite Monitoring"จากลูกค้ารายใหม่

บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการเทคโนโลยีดาวเทียมและกิจการอวกาศโดย นายวรายุทธ เย็นบำรุง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ลงนามในสัญญา ร่วมกับ RB...