ARTHITTAYA BOONYARATANA

arthittaya-boonyaratana

[email protected]

Story (2)

เสียงสะท้อนจากคนไทยในจีนและ ถนนเส้นเดียวกัน ของ รัฐกับประชาชน ในวันที่ COVID-19 ระบาด

เสียงสะท้อนจากคนไทยในจีนและ ถนนเส้นเดียวกัน ของ รัฐกับประชาชน ในวันที่ COVID-19 ระบาด...

1 ทศวรรษการเดินทางของกาแฟไทย ‘Akha Ama’ กับแนวคิด ‘ธุรกิจเพื่อสังคม’ ที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่นไปทั่วโลก

Akha Ama (อาข่า อ่ามา) เป็นชื่อของแบรนด์เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้า - ผลผลิตจากแหล่งปลูกกาแฟในหมู่บ้านแม่จันใต้ ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอยู่บนพื้นที่สูง 1,300 เมตร...