Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Lapatrada

lapatrada


บทความที่ Published (40)

ทำความรู้จัก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะ 3 คืออะไร แล้วประชาชนต้องรับมืออย่างไร

บทความนี้ Techsauce ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ละระยะเป็นอย่างไร...

คุยกับ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย การพัฒนาอย่างยั่งยืน กับบทบาทของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นมากกว่าแหล่งระดมทุน

บทความนี้ Techsauce มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดความยั่งยืน แล...

ถอดบทเรียนจาก 'ลี เซียนลุง' นายกสิงคโปร์ 'ภาวะผู้นำ' ในยามวิกฤติรับมือไวรัสโคโรน่าระบาด

ลีเซียนลุง ผู้นำ สิงคโปร์ ได้มีแถลงถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาผ่านสื่อเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ได้ทราบถึงสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ การเ...

ถกประเด็นจัดการขยะพลาสติก! ทำอย่างไรได้อีกบ้าง หากมาตรการงดแจกถุงยังไม่ใช่ทางออก

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ‘ธีระชัย ธีระรุจินนท์’ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาส...

GC ธุรกิจปิโตรเคมีไทย กับการใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy 'กลยุทธ์แห่งความยั่งยืน'

บทความนี้ Techsauce ได้สัมภาษณ์พิเศษ ‘ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมาสานต่อ และต่อยอด การดำเนินงานของ GC ไปในทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำแนวคิด Circul...