COVID-19 ส่งผลให้นักเรียนเตรียมสอบเข้าวิตกกังวล โรงเรียนต้องปรับตัวครั้งใหญ่ | Techsauce
COVID-19 ส่งผลให้นักเรียนเตรียมสอบเข้าวิตกกังวล โรงเรียนต้องปรับตัวครั้งใหญ่

มกราคม 6, 2021 | By Connext Team

หลายเดือนที่ผ่านมา สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยอยู่ในจังหวะที่ดีขึ้น ในขณะที่ ภาคเศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นตัว การระบาดระลอกใหม่ก็กลับมาอีกครั้ง

Techsauce จัด LIVE หัวข้อ “COVID-19 ทางออกของคนไทยกับการระบาดครั้งใหม่” ซึ่งรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาให้ความเห็นกับการระบาดระลอกใหม่ในมุมต่างๆ ตั้งแต่ภาคเอกชน ภาครัฐและภาค การศึกษา พวกเขาจะมีความเห็นอย่างไร และตะเตรียมรับมือกับวิกฤตครั้งใหม่อย่างไรบ้าง?

ครั้งนี้ Techsauce ได้รับเกียรติจาก คุณอริสรา ธนาปกิจ หรือ ครูพี่แนน ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ Enconcept E-Academy ที่จะมานำเสนอมุมมองจากสถาบันกวดวิชา เกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อระบบการศึกษา การปรับตัวของสถาบันกวดวิชา ช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด รวมไปถึงความพร้อมในการเรียนออนไลน์อีกด้วย

ผลกระทบจาก COVID-19 ที่มีต่อประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียน

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจาก สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน จึงเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนบ่อยครั้ง ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ เป็นผลให้นักเรียนเกิดความสับสนและขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาถึงการสอนในระบบออนไลน์ ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น คือ นักเรียนมีประสิทธิภาพในการใช้สมาธิจดจ่อกับเนื้อหาที่เรียนลดลง อาจเป็นเพราะ สิ่งเร้าและสภาพแวดล้อม รวมไปถึงแรงจูงใจในการเรียนน้อยลง เมื่อเทียบกับการสอนในระบบออฟไลน์ นอกจากนี้ วิกฤตการณ์ดังกล่าว ยังสร้างความวิตกกังวลให้กับนักเรียน ที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย

สถาบันกวดวิชา กับความท้าทายที่เกิดขึ้นจาก COVID-19

อุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเด็นหลักๆ ได้แก่

1. รูปแบบการเรียนการสอน ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้สถาบันกวดวิชา จำเป็นต้องปรับรูปแบบการสอนให้อยู่ในระบบออนไลน์ทั้งหมดตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรทุกคน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่เกิดขึ้น คือ การเรียนการสอนในระบบออนไลน์ อาจสร้างแรงจูงใจในการเรียนน้อยกว่า การเรียนการสอนแบบห้องสด ดังนั้นสถาบันกวดวิชา จึงจำเป็นต้องปรับวิธีการสอนแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนรวมกับกิจกรรมในห้องเรียนได้ดังเดิม

2. การสื่อสารภายในองค์กร นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน ที่ต้องปรับตัวและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอ บุคลากรของสถาบันกวดวิชาทุกคน จำเป็นต้องเข้าใจและสามารถปรับการทำงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการทำงานให้คงเดิม นอกจากนั้น การปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของภาครัฐ ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ควรสื่อสารภายในองค์กรให้ชัดเจน เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

3. การสร้างความเชื่อมั่น แน่นอนว่า การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง ต่างวิตกกังวลต่อการเรียนและการวางแผนสำหรับอนาคตเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงชั่วข้ามคืน ดังนั้น ในฐานะของสถาบันกวดวิชา จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองว่า นักเรียนจะสามารถเรียนได้อย่างประสิทธิภาพ และวางแผนการเรียนต่อไปได้อย่างประสบความสำเร็จ แม้ว่าจะต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ก็ตาม

การปรับตัวของ Enconcept E-Academy ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

สิ่งสำคัญอันดับแรก ที่ต้องคำนึงในการปรับตัวของสถาบันกวดวิชา คือ รูปแบบการเรียนการสอน ที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียน เทียบเท่ากับการเรียนในห้องสด สำหรับสถาบันกวดวิชา Enconcept E-Academy นั้น มีการนำระบบ streaming มาปรับใช้ในการเรียนการสอน ทำให้นักเรียนสามารถสนทนากับผู้สอนได้โดยตรงเสมือนอยู่ในห้องเรียน อีกทั้ง ทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน จะมีช่วงพักเบรกที่เรียกว่า‘raise note’ ให้นักเรียน มีช่วงเวลาพักสมองและผ่อนคลาย เพื่อให้ประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีช่องทางการติดต่อผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยได้สะดวกมากขึ้น 

โรงเรียน กับความอยู่รอดทางการศึกษาช่วง COVID-19

นอกจากสถาบันกวดวิชา จะได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้ว โรงเรียนทั่วไป ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่แพ้กัน ในขณะที่สถาบันกวดวิชา มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่โรงเรียนโดยส่วนใหญ่ ยังคงอิงอยู่กับการเรียนการสอนในห้องเรียน ดังนั้น โรงเรียน จึงจำเป็นต้องปรับตัวครั้งใหญ่ นับตั้งแต่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ ระบบอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงบุคลากรของโรงเรียน ที่จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างราบรื่น สอดคล้องกับการเรียนจากสถาบันกวดวิชา

สำหรับใครที่พลาด LIVE ในครั้งนี้ ท่านสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังได้  ที่นี่ 

No comment