เรียนรู้วิธีเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับ Unstructured Interview หรือการสัมภาษณ์งานแบบไร้โครงสร้าง | Techsauce
เรียนรู้วิธีเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับ Unstructured Interview หรือการสัมภาษณ์งานแบบไร้โครงสร้าง

พฤษภาคม 16, 2023 | By Connext Team

การสัมภาษณ์งานเป็นประตูด่านแรกที่คุณจะสร้างความประทับใจให้กับ HR และการที่บริษัทจะรับคุณเข้าทำงาน คุณต้องเตรียมตัวการตอบคำถามในการสัมภาษณ์ให้ดี เพราะการสัมภาษณ์งานเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีมาก ที่จะทำให้นายจ้างเลือกคุณเข้าทำงาน ซึ่งการสัมภาษณ์นั้นก็มีหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไป และหนึ่งในนั้นคือ Unstructured Interview

วันนี้ ConNEXT  จะพามารู้จัก “Unstructured Interview” ว่าคืออะไร เพื่อเป็นแนวทางในการตอบคำถามให้ปัง ให้โดนใจ HR และ First impression ที่ดีกับผู้สัมภาษณ์

เรียนรู้วิธีเตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับ Unstructured Interview หรือการสัมภาษณ์งานแบบไร้โครงสร้าง

Unstructured Interview คืออะไร?

Unstructured Interview หรือการสัมภาษณ์แบบไร้โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบไม่ระบุทิศทาง คือการสัมภาษณ์ที่ไม่ได้เตรียมคำถามไว้ล่วงหน้า 

อาจเรียกได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์กับนายจ้างระดับสูงเลยก็ว่าได้ จะเป็นการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด ไม่มี List คำถามตายตัว เน้นไปที่ทัศนคติของผู้สมัครและความเห็นผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด เป็นการพูดคุยสบายๆ ซึ่งคำตอบที่ได้จะเป็นข้อมูลแท้จริงเพราะเป็นคำตอบจากทัศนคติจริงๆ ของผู้สมัคร

Unstructured Interview แตกต่างจากการสัมภาษณ์ทั่วไปยังไง? 

โดยปกติแล้วการสัมภาษณ์แบบ Structured Interview หรือ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้สัมภาษณ์จะมี Standard Questions ให้กับผู้สมัครและประเมินผลจากการตอบและไหวพริบในการตอบคำถาม ต่างจาก Unstructured Interview  ที่คุณสามารถทำให้บทสนทนาเป็นตัวนำไปสู่การพูดคุยเกี่ยวกับตัวคุณ ทักษะ คุณสมบัติ หรือประสบการณ์ที่เคยทำ เพื่อบอกว่าคุณเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น เพราะว่า “คุณ” เป็นคนเริ่มต้นบทสนทนา ดังนั้นคุณสามารถพูดเน้นไปที่ลักษณะหรือความสามารถเฉพาะของคุณได้

จุดประสงค์ของการสัมภาษณ์แบบ Unstructured Interview 

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนวิจารณ์ว่า Unstructured Interview เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ แต่นายจ้างหลายกลับชอบการสัมภาษณ์แบบนี้ เพราะทำให้ผู้สมัครมีอิสระและตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมามากกว่าโดยผู้สัมภาษณ์จะสามารถเข้าใจทัศนคติของผู้สมัครต่อบริษัทและข้อกำหนดของงานได้ 

ข้อดีของการสัมภาษณ์แบบ Unstructured Interview 

ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์แบบ Unstructured Interview

ใช้วิธี STAR เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โดย STAR มาจาก

         หรือถ้าเป็นไปได้ คุณสามารถใช้ข้อมูลตัวเลขให้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้น  และตัวอย่างต่อไปนี้ที่จะช่วยแนะนำให้คุณตั้งคำถาม-คำตอบ เพื่อเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์

1. ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณได้ไหม?

           Unstructured Interview จะเน้นใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้สมัครอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งคำถามนี้ผู้สัมภาษณ์มักถามเกี่ยวกับลักษณะเด่นและความสามารถพิเศษของคุณ 

2. ความสำเร็จของคุณคืออะไร ?

         HR ส่วนใหญ่มักใช้คำถามนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความพอใจของคุณในฐานะพนักงาน รวมถึงถามว่าคุณประเมินความสำเร็จไว้อย่างไร ซึ่งการตอบกลับของคุณจะเผยให้เห็นว่า คุณจัดลำดับความสำคัญในความรับผิดชอบงานและศักยภาพของคุณอย่างไร 

คำถามเพิ่มเติม

ทบทวนลิสต์คำถามเหล่านี้ในการซ้อมและเตรียมตัวสำหรับคำตอบจึ้งๆ ในแบบของตัวเอง

เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวในการสัมภาษณ์แบบ Unstructured Interview

จะเห็นได้ว่าการสัมภาษณ์แบบ Unstructured Interview  มีข้อดีมากมายและคุณยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทักษะของคุณได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์ทำให้คุณมีความมั่นใจและเป็นเครื่องยืนยันคุณสมบัติของคุณได้เป็นอย่างดีว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งงานนี้ 


เขียนโดย : Rutchadaporn 

อ้างอิง: https://www.glassdoor.com/blog/guide/unstructured-interview/

No comment