การรักและสนุกกับงานของตัวเองให้แค่ความสนุกสนานจริงหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์มีคำตอบ! | Techsauce
การรักและสนุกกับงานของตัวเองให้แค่ความสนุกสนานจริงหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์มีคำตอบ!

กรกฎาคม 25, 2022 | By Connext Team

งานวิจัยทางจิตวิทยาจำนวนมากได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งรวมถึงผลกระทบเชิงบวก ความสุข และแรงจูงใจในแง่มุมต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอาชีพ เช่น ผลการดำเนินงาน การลาออก และความก้าวหน้าในอาชีพ และนี่คือบทสรุปโดยย่อจากงานวิจัยเหล่านี้

งาน

ความรักในอาชีพของตนทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น

จากการวิจัยของ Erin Cech แสดงให้เห็นว่าเด็กจบใหม่กว่า 75% คาดหวังว่า Passion จะเป็นกุญแจสำคัญในการเลือกเส้นทางอาชีพของพวกเขา อีกทั้งยังคาดหวังว่านายจ้างจะสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในเส้นทางอาชีพให้กับพวกเขาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานต้องตอบสนองความต้องการในด้านความสนุกและความเพลิดเพลินด้วย 

การรักอาชีพที่ตัวเองทำสามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน โดย 9% ของประสิทธิภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานของพนักงานเกิดจากแรงจูงใจที่แท้จริงในการทำอาชีพนั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจริงจังกับการทำงานมากแค่ไหน

ความสนุกสนานในการทำงานมีประโยชน์อย่างน่าเหลือเชื่อ

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสนุกสนานในการทำงานและความเอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมงานสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในที่ทำงานได้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าความสนุกสนานอาจจะไม่ได้ทำให้คุณเป็นพนักงานดีเด่น แต่ก็สามารถทำให้คุณเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและหลีกเลี่ยงการเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษเป็นภัยได้

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อความสนุกในองค์กรสามารถลดอัตราการลาออกได้อย่างมาก เช่น การเฉลิมฉลองความสำเร็จต่างๆ แต่บางทีความสนุกที่มากเกินไปสามารถเข้ามาขวางการทำงานได้เช่นกัน ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่เรียกว่า “Too Much of a Good Thing” หรือการที่ได้รับสิ่งที่ดีมากเกินไปจนลืมนึกถึงความก้าวหน้า ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในทฤษฎีวิทยาศาสตร์การจัดการ

องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปลดล็อกศักยภาพในการทำงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากงานวิจัยค้นพบว่าศักยภาพในการทำงานมีแนวโน้มที่จะผลักดันการมีส่วนร่วมในการทำงานมากขึ้น และในทางกลับกัน การมีส่วนร่วมในการทำงานก็จะช่วยผลักดันศักยภาพในการทำงานให้ดีขึ้น

องค์กรควรเคารพความต้องการของพนักงาน และพนักงานไม่ควรเครียดกับงานมากเกินไป เพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ ครอบครัว และความสัมพันธ์ ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟในการทำงาน ฉะนั้น ควรแสวงหาความสนุกสนานและความหลงใหลในการทำงานเพื่อชีวิตและประสบการณ์การทำงานที่ดียิ่งขึ้น 

เขียนโดย Chonlasit Tadapairot

อ้างอิง fastcompany