การทำงานแบบล้าสมัย สาเหตุพนักงานลาออก เลิกได้เลิก เวลาไม่ยืดหยุ่น-เข้าออฟฟิศ-ประชุมเยอะ | Techsauce
การทำงานแบบล้าสมัย สาเหตุพนักงานลาออก เลิกได้เลิก เวลาไม่ยืดหยุ่น-เข้าออฟฟิศ-ประชุมเยอะ

มีนาคม 26, 2022 | By Connext Team

จากผลการสำรวจโดย Gartner พบว่า พนักงานสายไอทีมีแนวโน้มลาออกจากงานมากกว่าสายอื่นๆ ซึ่งมีพนักงานน้อยกว่า 10.2% ที่ลงความเห็นว่าจะทำงานอยู่ที่เดิมต่อ เรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับทุกสายงานในองค์กร

การรักษาพนักงานจึงเป็นสิ่งที่ผู้นำหลายคนคนกังวลและต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะมีความเสี่ยงว่าพนักงานไอทีของตัวเองจะลาออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ให้พนักงานกลับไปทำงานที่ออฟฟิศ ดังนั้นผู้นำจึงควรมีนโยบายการทำงานที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานปัจจุบัน 

ลาออก

หรือการทำงานแบบเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางคือทางออก?

จากการสำรวจพนักงานในสายงานต่างๆ โดย Gartner เผยว่า 65% ของพนักงานบอกว่านโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่นส่งผลต่อการตัดสินใจทำงานต่อ 

รูปแบบการทำงานที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางจะช่วยพัฒนาความสามารถของพนักงาน ซึ่งส่งผลต่อผลตอบแทนของธุรกิจด้วย Gartner จึงแนะนำว่าผู้นำควรมีนโยบายการทำงานที่ดึงดูดใจและละทิ้งรูปแบบการทำงานที่ล้าสมัยได้แล้ว

1. ชั่วโมงการทำงาน - ผู้นำจะต้องให้พนักงานช่วยกันจัดตารางเวลาการทำงานที่มีความเหมาะสม โดยการพิจารณาและตัดสินใจว่าการมีเวลาทำงานแบบไหนที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

2. การทำงานที่ออฟฟิศ - ปัจจุบันโควิดได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน จากเดิมทำงานที่ออฟฟิศและมีความเชื่อว่าพนักงานจะต้องอยู่ในสายตาตลอด ไม่งั้นพนักงานจะไม่ตั้งใจทำงาน แต่ปัจจุบันหลายบริษัทหันมาทำงานทางไกลหรือไฮบริดมากขึ้น ผู้นำจะต้องเข้าใจว่าแม้ว่าทำงานทางไกลพนักงานก็สามารถทำงานได้ โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้สมาธิสูง แต่ออฟฟิศก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียซะทีเดียว เพราะมีความสำคัญในเรื่องการทำกิจกรรมร่วมกัน

3. การประชุม - การประชุมคือการมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจบางอย่างร่วมกัน แต่ตอนนี้ก็มีเครื่องมืออย่างอื่นที่ทำให้เราสามารถตัดสินใจร่วมกัน ทำงานร่วมกัน หรือแชร์ความคิดกันได้ง่ายมากขึ้น

หากองค์กรใดมองพนักงานเป็นศูนย์กลางได้ ก็จะทำให้พบเจอกับแนวทางใหม่ๆ ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การรักษาบุคลากร อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ ได้ด้วย