QS เผย 10 อันดับ มหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีอัตราการได้รับจ้างงานของบัณฑิตมากที่สุด | Techsauce
QS เผย 10 อันดับ มหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีอัตราการได้รับจ้างงานของบัณฑิตมากที่สุด

กันยายน 29, 2021 | By Connext Team

QS Quacquarelli Symonds สำนักวิเคราะห์ระดับโลกด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายงานผลประจำปีจากการศึกษาเชิงลึก เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกมหาวิทยาลัยกับผลลัพธ์ด้านการได้รับจ้างงานของบัณฑิต ในรูปแบบของการจัดอันดับโดยอิสระ 2022 QS Graduate Employability Rankings ซึ่งเป็นรายชื่อสถาบันระดับแนวหน้าของโลกสำหรับนักศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางอาชีพ

Massachusetts Institute of Technology ได้รับการยกย่องเป็นผู้นำด้านการได้รับจ้างงาน โดยได้คะแนนเต็มสำหรับตัวชี้วัด 3 จาก 5 รายการที่ QS ใช้ในการจัดอันดับครั้งนี้

การจัดอันดับ QS Graduate Employability Rankings เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบโดยละเอียดเกี่ยวกับผลงานของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสร้างแนวทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในการได้รับจ้างงานคุณภาพสูง การจัดอันดับนี้ประเมินมหาวิทยาลัยจากความสัมพันธ์กับผู้ว่าจ้าง (รวมทั้งการฝึกงาน) จำนวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ความถี่ที่ผู้ว่าจ้างมาปรากฏตัวในมหาวิทยาลัย และอัตราการได้รับจ้างงานของบัณฑิตที่มีการแปลงค่าตามทำเลที่ตั้ง

ข้อค้นพบสำคัญประกอบด้วย

Ben Sowter ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัย QS กล่าวว่า "ขณะที่นักศึกษาให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขันในตลาดงานระดับโลกของบัณฑิตมากขึ้น ประกอบกับการตระหนักถึงต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นของการลงทุนด้านการศึกษา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีข้อมูลเช่นนี้ที่จัดทำขึ้นโดยอิสระซึ่งพวกเขาสามารถพิจารณาได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษาโดยใช้ข้อมูลประกอบ ขณะนี้ที่สถาบันชั้นนำจากออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่สูงกว่าสถาบันจากอังกฤษ และมหาวิทยาลัยหลายแห่งในลาตินอเมริกาและเอเชียมีอันดับสูงกว่าภาพรวมของภูมิภาค เป็นที่ชัดเจนว่าเราจำเป็นที่ต้องให้ความสนใจกับผลสัมฤทธิ์ในแง่ของการได้รับจ้างงาน ซึ่งเป็นการเชิดชูสถาบันที่ประสบความสำเร็จในด้านที่สำคัญยิ่งนี้ของพันธกิจด้านการศึกษา"

QS Graduate Employability 2022: 10 อันดับแรกของปี 2022    

  1. Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
  2. Stanford University สหรัฐอเมริกา
  3. University of California, Los Angeles สหรัฐอเมริกา
  4. The University of Sydney ออสเตรเลีย
  5. Harvard University สหรัฐอเมริกา
  6. Tsinghua University จีนแผ่นดินใหญ่
  7. University of Oxford สหราชอาณาจักร
  8. The University of Melbourne ออสเตรเลีย
  9. Cornell University สหรัฐอเมริกา
  10. The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

© QS Quacquarelli Symonds 2004-2021 https://www.TopUniversities.com/

No comment