ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN bcc

กุมภาพันธ์ 10, 2023 | By Connext Team

E-mail ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการติดต่อต่อทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะมีความง่าย ปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในปี 2018 จึงมี...

พา First Jobber ทำความรู้จัก To, Cc, Bcc คืออะไรและต่างกันอย่างไร?