ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN e-mail

มิถุนายน 14, 2023 | By Connext Team

ในยุคที่ Internet เข้าถึงการทำงานต่างๆ ของมนุษย์ “Email” กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวออฟฟิศทำงานได้ง่ายขึ้น มีข้อดีมากมายในการเขียนอีเมล แต่ก็มีข้อผิดพลาดที่อาจนำไปสู่การเกิดอีเมลข...

15 ข้อผิดพลาดในการเขียน E-mail ที่ควรหยุดทำ! เพราะอาจทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ

กุมภาพันธ์ 10, 2023 | By Connext Team

E-mail ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการติดต่อต่อทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพราะมีความง่าย ปลอดภัย และสามารถดำเนินการได้แบบเรียลไทม์ นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมในปี 2018 จึงมี...

พา First Jobber ทำความรู้จัก To, Cc, Bcc คืออะไรและต่างกันอย่างไร?