ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN halo-effect

ธันวาคม 21, 2021 | By Siramol Jiraporn

Halo effect เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ความประทับใจแรก (First impression) เป็นสิ่งสำคัญ และการที่เราต้องแต่งตัวให้เหมาะสมในการสัมภาษณ์งาน ก็เป็นเพราะว่าผู้สัมภาษณ์จะตัดสินเราจากวิธีท...

ทำอย่างไรให้ได้ใจ HR? รู้จัก Halo effect ความประทับใจแรกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

Jobs