ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN self-care

มิถุนายน 22, 2021 | By Connext Team

เคยไหม? บางวันที่เรารู้สึกแย่มากๆจนอยากจะร้องไห้ เราก็ยังพยายามหลอกตัวเองว่า ‘เรายังไหว’ โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าเราฝืนตัวเองไปมากแค่ไหนแล้ว จะว่าไปชีวิตคนเราก็เหมือนรถไฟเหาะนั่นแห...

It's okay to not be okay หยุดหลอกตัวเองว่ายังไหว ในวันที่ใจเหนื่อยล้าเกินทน