ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN shiny-object-syndrome

มีนาคม 2, 2022 | By Siramol Jiraporn

3 นิสัยที่ทำให้งานย่ำอยู่กับที่ พร้อมวิธีเลิกนิสัยทำงานอะไรไม่เสร็จสักอย่าง...

3 นิสัยที่ทำให้งานย่ำอยู่กับที่ พร้อมวิธีเลิกนิสัยทำงานอะไรไม่เสร็จสักอย่าง