ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN software-engineer

กรกฎาคม 25, 2022 | By Chanapa Siricheevakesorn

หลายคนใฝ่ฝันอยากทำงานในสายเทคโนโลยี แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเหมาะกับอาชีพอะไร วันนี้เราเลยจะพาเพื่อนๆ มาทำความรู้จักเส้นทางสู่การเป็น Software Engineer เผื่อว่าใครหลายคนที่กำลังสนใจ...

อยากเป็น Software Engineer ต้องทำอย่างไร สายงานนี้มีโอกาสเติบโตไหม