ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN tech-company

สิงหาคม 31, 2022 | By Siramol Jiraporn

วันนี้ ConNEXT จะพาทุกคนที่กำลังมองหางานใหม่ในสายเทคโนโลยีไปสำรวจกันว่า Top 10 บริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในสิงคโปร์ ในปี 2022 มีอะไรบ้าง...

เปิดรายชื่อ Top 10 บริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์ ปี 2022