ConNEXT คอมมูนิตี้ให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัล เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่โลกการทำงาน

LATEST IN yale-university

มิถุนายน 6, 2022 | By Connext Team

หลักสูตร 'ความสุข' ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจาก Yale University เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีแล้ววันนี้...

หลักสูตร 'ความสุข' ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจาก Yale University เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรีแล้ววันนี้