Business Transformation สำเร็จได้เริ่มที่ ‘คน’ | Techsauce
Contact us
2

Business Transformation สำเร็จได้เริ่มที่ ‘คน’1 min read

Posted by
Posted date เมษายน 5, 2019

โดย รวิศ หาญอุตสาหะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด

Business Transformation ที่เป็นกรณีศึกษาสำหรับองค์กรซึ่งมีความ Traditional ฝังรากลึกมายาวนาน ในแบบ ‘ศรีจันทร์’ น้้น การวางกลยุทธ์ในส่วนของ ‘คน’ คือต้นทางแห่งความสำเร็จของการพลิกโฉมองค์กร ที่ต้องผสานไปพร้อมกับการวาง ‘Business Model’ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมด้วย

business-transformation-srichand-ceo

ผมอยากเขียน Business Transformation ของบริษัทที่เป็น Traditional มาก ๆ ซึ่งจริง ๆ ต้องขออธิบายก่อนว่า ความหมายของ Transformation ในมุมของของเราอาจจะแตกต่างจากบริษัทในยุคใหม่ ๆ มากเลยครับ

นั่นเพราะ เรากำลังอยู่ในช่วงของกระบวนการทำ Transformation ซึ่งถ้ามองแบบผิวเผิน อาจจะเห็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน รวมไปถึงการเอา tools ใหม่ ๆ เข้ามามากมาย

ตามที่เเราพูดกันถึงเรื่อง Agile Data Analytics ฯลฯ

แต่สำหรับผมเชื่อว่า Business Transformation มีหัวใจหลักอยู่สองเรื่องครับคือ ‘คน’ และ ‘Business Model’

เริ่มที่กลยุทธ์เรื่องคน

สำหรับผมมองว่าคนส่วนใหญ่รู้กันอยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนทำไม เปลี่ยนแล้วยังไงต่อ ด้วยสาเหตุนี้เองทำให้แรงต้านจึงมีมากครับ ดังนั้นการค่อย ๆ อธิบายให้ทุกคนฟังว่าทำไมเราต้องเปลี่ยน จึงเป็นกระบวนที่ต้องใช้เวลาครับ เราไม่สามารถเรียกทุกคนมา town hall แล้วประกาศได้

แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นต้องถูกซึมซับเข้าไปในเนื้องานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการทำแบบนี้จะส่งผลให้ mindset ของคนทำงานค่อย ๆ เปลี่ยนไปได้ครับ

อย่างในเรื่องของเทคโนโลยี ซึ่งต้องมีการนำมาใช้แน่ ๆ แต่เราไม่ได้เลือกเพียงเพราะว่ามันควรต้องมีเทคโนโลยีเพิ่ม แต่เราเลือกด้วยหนึ่งในสองเหตุผลคือ

1.Delight your customer
2.Enable your workforce

ซึ่งก็เป็นเรื่องของคนนั่งเองครับ

ผมจะขอยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งครับ คือเราอยากให้ข้อมูลทั้งบริษัท transparent กันหมด นั่นหมายถึงการดึงข้อมูลจาก silo ต่าง ๆ มารวมกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่แนวคิดง่ายแต่ทำจริงยากครับ

ด้วยอุปสรรคแรก คือ เรามีข้อมูลเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งใน SAP Asasa Workplace รวมไปถึง file ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ด้วย เราจึงต้องเริ่มด้วยคำถามก่อนว่า

เราอยากรู้เรื่องอะไร (what) และอยากรู้ไปทำไม (why)
ข้อมูลที่ไม่ผ่านสองข้อนี้ จะได้ไม่ต้องนำมารวมไว้

อีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญก็คือการทำ visualization เพราะการทำให้ทุกอย่างเป็นภาพให้มากที่สุด ย่อมช่วยให้คนจะเข้าใจง่ายกว่า เราก็ต้องเลือก Business intelligence (BI) ที่ไม่เพิ่มปริมาณงานให้คนทำมากเช่น Tableu เป็นต้น

business-transformation-srichand-ceo

ปรับ Business Model รับมือผู้บริโภคยุคใหม่

ไม่เพียงแค่กลยุทธ์เรื่อง ‘คน’ เท่านั้นที่มีผลต่อความสำเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์กร แต่ในส่วนของ Business Model ก็สำคัญไม่น้อยด้วยเช่นกัน

ยุคนี้หลายธุรกิจต้องมาเริ่มคิด Business Model กันใหม่ เหตุผลเพราะโจทย์ของลูกค้าเปลี่ยนไป ซึ่งหมายความว่า value proposition ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะความถนัด ความเข้าใจ หรือแม้แต่วิธีการทำงานแบบเดิมของบุคลากรย่อมต้องเปลี่ยนหมดเลย ดังนั้นเมื่อคิด Business Model ใหม่ได้ การจะใช้งานจริงในองค์กรก็วนกลับมาที่เรื่อง ‘คน’ อยู่ดี

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe