พม่าขยายการเข้าถึงบริการทางด้านการเงิน ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารโลก

ภาพจาก europeansanctions.com
ภาพจาก europeansanctions.com

คณะกรรมการบริหารของธนาคารโลกได้อนุมัติสินเชื่อ 100 ล้านดอลล่าร์เพื่อสนับสนุนพม่าในการปรับปรุงการเข้าถึงของธุรกิจขนาดครอบครัว และธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางในการให้บริการทางการเงิน

โครงการพัฒนาสถาบันการเงินของพม่ามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาของภาคการเงินและความมั่นคง รวมถึงการปฏิรูปที่จะเพิ่มการให้บริการด้านธนาคารและการเข้าถึงเงินให้สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วประเทศและการพัฒนาของประเทศที่พึ่งเริ่มในระดับจุลภาคและภาคการประกันภัย

“โครงการนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยการปฏิรูปธนาคารของรัฐ สร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายภาคการเงินและกฏระเบียบและความทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานภาคการเงิน” U Maung Maung Win รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชน์กล่าว “การปฏิรูปครั้งนี้คาดว่าจะขยายผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพื้นฐานและบริการไปยังพื้นที่ที่ด้อยโอกาสและประชากร.”

ตั้งแต่ปี 2012 ธนาคารเอกชนมีการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว บัตรเดบิตกว่า 1.4 ล้าน ใบ ได้รับการออกใช้เป็นครั้งแรกและตู้เอทีเอ็มได้รับการจัดตั้งขึ้น สินเชื่อที่ให้แก่ภาคเอกชนได้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่ามาจากฐานที่ต่ำ

ภาคการเงินของพม่ายังคงไม่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ พม่าตามหลังการเข้าถึงบริการทางการเงินในโลก น้อยกว่าร้อยละ 30 ของผู้ใหญ่ที่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและอัตราจะต่ำกว่าในพื้นที่ชนบท สินเชื่อที่ให้แก่ภาคเอกชนได้เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจากฐานที่ต่ำ

Ulrich Zachau กรรมการธนาคารโลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่า “ในขณะที่พม่าดำเนินโครงการพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้ประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้ได้รับการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานและเงินให้สินเชื่อขนาดเล็ก” เขากล่าวต่อว่า “การปรับปรุงการเข้าถึงสินเชื่อจะหมายถึงรายได้ที่สูงขึ้นและการจ้างงานมากขึ้น เกษตรกรและธุรกิจขนาดเล็กและครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำจะได้รับประโยชน์ กลุ่มธนาคารโลกยินดีที่จะช่วยให้เงินทุนโครงการ”

 

แปลและเรียบเรียงจาก fintechnews.sg

Comments

comments