Allianz ยักษ์ใหญ่ธุรกิจประกันเตรียมแผนให้ชำระเบี้ยประกันผ่านทาง Crypto ได้
Contact us
1

Allianz ยักษ์ใหญ่ธุรกิจประกันเตรียมแผนให้ชำระเบี้ยประกันผ่านทาง Crypto ได้1 min read

Posted by
Posted date สิงหาคม 12, 2019

คิดอย่างไรถ้าในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถชำระเบี้ยประกันด้วย Crypto ที่พัฒนาขึ้นมาบน Blockchain ได้ รายงานล่าสุดจาก Forbes ออกมาเผยว่า Allianz Global Corporate และ Specialty SE (AGCS) กำลังทำการวิจัยการนำ Blockchain มาใช้ในภาคธุรกิจประกัน เป้าหมายคือการลดความซับซ้อนและเร่งการชำระเงินประกันโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นลูกค้าจากทั่วโลก สามารถชำระเงินข้ามพรมแดนได้สะดวกขึ้น

ปัจจุบัน Allianz มีรายได้ 130,557 พันล้านยูโรต่อปี และเป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ยังไม่มีรายละเอียดเชิงลึกของ Token ดังกล่าวแต่มีข่าวว่า Token นี้จะทำงานอยู่บน Proprietary Blockchain โดยพัฒนาร่วมกับ Adjoint ทิศทางของธุรกิจสายการเงินดูเหมือนจะมุ่งหน้าการสร้าง Token เป็นของตนเองเพื่อการชำระเงินมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา JP Morgan Chase ก็ประกาศ JPM Coin ออกมา

เรียนรู้กรณีศึกษาการนำ Blockchain มาใช้ในภาคธุรกิจ​ประกันอื่นๆ

ที่มา : Forbes, AGCS Allianz

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe