จันวาณิชย์ JMart ประกาศลงทุนใน DeepSparks ธุรกิจพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ AI
Contact us
1

อีก 2 CVC ไทยจันวาณิชย์ และ J Venture ในเครือ JMart ประกาศลงทุนใน DeepSparks ธุรกิจพิจารณาสินเชื่อโดยใช้ AI1 min read

Posted by
Posted date พฤศจิกายน 17, 2018

DeepSparks พึ่งประกาศได้รับทุนสนับสนุนจาก 500Tuktuks และล่าสุดในรอบการระดมทุนครั้งนี้ ก็เผยชื่ออีก 2 Corporate Venture Capital ของไทยที่ร่วมลงทุนด้วย นั่นคือ จันวาณิชย์ และ J Venture ในเครือ JMart

โดย DeepSparks คือ ผู้ให้บริการด้าน ปัญญาประดิษฐ์ (หรือ AI) ในการพิจารณาสินเชื่อ การร่วมลงทุนในครั้งนี้แสดงถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มจันวาณิชย์ และทาง J Venture ในอนาคตของธุรกิจการปล่อยสินเชื่อด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ และทีมงานผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์สูง และเป็นผู้ก่อตั้ง T2P DeepPocket ด้วย โดยก่อนหน้านี้มี Platform eWallet ที่ให้บริการลูกค้าองค์กรรายใหญ่ทั้งในไทยและเมียนมาร์มาแล้ว

ธนพล กองบุญมากล่าวว่า “จันวาณิชย์มองว่าจันวาณิชย์มีเทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านต่างๆซึ่งจะมี synergy กับบริษัท Deepsparks และทางจันวาณิชย์ยังเป็นมีความเชื่อมั่นในกลุ่มทีมงานผู้ก่อตั้ง บ.ทีทูพี ซึ่งจันวาณิชย์ร่วมลงทุนด้วย”

ทั้งนี้ในแง่ AI จะช่วยให้การปล่อยกู้แม่นยำขึ้น และใช้เวลาในการอนุมัติลดลงจนถึงขั้น real-time รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้จะลดลงอย่างมากเนื่องจากเป็นดิจิทัลทั้งหมด จนทำให้ดอกเบี้ยถูกกว่าการปล่อยกู้ในปัจจุบันนั่นเอง

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe