Citibank จับมือ บลจ. กรุงศรี เปิดตัวกองทุนลงทุนใน บ. Tech โดย Black Rock | Techsauce
Contact us
1

Citibank จับมือ บลจ. กรุงศรี เปิดตัวกองทุนลงทุนใน บ. Tech โดย Black Rock1 min read

Posted by
Posted date พฤษภาคม 15, 2019

ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขาประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด เสนอขายกองทุนเปิดใหม่ล่าสุด “กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า” (Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund: KFHTECH-A) โดยเน้นกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียุคใหม่ ผสมผสานกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำขนาดใหญ่ และมีศักยภาพเติบโตสูงทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี อย่าง AI คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things)

คุณดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า  “กรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า” (Krungsri World Tech Equity Hedged FX Fund: KFHTECH-A) ให้กับนักลงทุนไทย ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยี ที่มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้รับความนิยม และเป็นกระแสการลงทุนที่น่าจับตา ผ่านกองทุนต่างประเทศที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งบริหารจัดการโดย บลจ. แบล็คร็อคที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

คุณธณาพล อิทธินิธิภัค ผู้อำนวยการ กลุ่มลูกค้าบุคคลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท แบล็คร็อค (BlackRock) กล่าวว่า แบล็คร็อค เล็งเห็นถึงความสามารถการเติบโตของตลาดกลุ่มเทคโนโลยี โดยในช่วง 10 ปี กลุ่มตลาดเทคโนโลยี สามารถทำผลงานได้เหนือกว่าดัชนีโลก และยังอยู่เหนือดัชนีความผันผวน และคาดว่าในปี 2565 ตลาดเทคโนโลยีจะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 23 หรือมีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 4.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จากปัจจัยสนับสนุนจากกระแสทั่วโลก ที่ผลักดันให้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ารวมอยู่ในธุรกิจอื่นๆ และพฤติกรรมคนปัจจุบันที่กระตุ้นความต้องการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ทั้งนี้ เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามามีบทบาทต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเทคโนโลยีขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง AI คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things)

กองทุนดังกล่าว จะเปิดขายครั้งแรกให้กับนักลงทุน ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2019 ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในพอร์ตการลงทุนแข็งแรง และเติบโตได้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มทางเลือกการกระจายพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าที่ต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และรักษาผลประโยชน์ให้กับการลงทุนระยะกลาง ถึงระยะยาว

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe