สนช. ไฟเขียวให้ผ่าน พรบ. ร่างกฎหมายธุรกรรมออนไลน์ ดัน National Digital ID | Techsauce
Contact us
1

สนช. ไฟเขียวให้ผ่าน พรบ. ร่างกฎหมายธุรกรรมออนไลน์ ดัน National Digital ID1 min read

Posted by
Posted date กุมภาพันธ์ 14, 2019

หนึ่งในเทคโนโลยีที่ปีนี้ถูกจับตาในการนำมาใช้ขับเคลื่อนการทำธุรกรรมออนไลน์ก็คือ Nation Digital ID หรือ NDID ซึ่งล่าสุดสนช. ได้ผ่านร่างพรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยผลักดันการใช้ National Digital ID

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน 3 ฉบับให้ใช้เป็นกฎหมาย หนึ่งในนั้นคือ ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งแก้ไขบทบัญญัติ ว่าให้สิทธิ์การแสดงตัวตนและการพิสูจน์ตัวตนที่สามารถกระทำผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐ ด้วยเสียงเห็นชอบเอกฉันท์ 124 เสียง ซึ่งเป็นการผลักดันการนำ Nation Digial ID หรือ NDID มาใช้งาน ทั้งนี้ใน Facebook Page ของ National Digital ID ได้มีการโพสต์ข้อความว่า “ขอบคุณทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ กว่าจะถึงวันนี้ ”

ทั้งนี้ยังมีการแนบลิงก์ของรายละเอียดเอกสารชุดเต็มมาให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านประกอบ

อ้างอิง กรุงเทพธุรกิจ

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe