Grab ชี้แจง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของสิงคโปร์ | Techsauce
Contact us
1

Grab ชี้แจง พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของสิงคโปร์1 min read

Posted by
Posted date เมษายน 2, 2018

Grab ออกจดหมายชี้แจงกรณีดีล Grab-Uber ถูกสอบสวนในสิงคโปร์ ระบุ Grab พร้อมให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์ (CCS: Competition Commission of Singapore) แจงมีการติดต่อประสานงานอยู่ตลอด ยืนยันไม่ขึ้นราคาขั้นต่ำและคงระบบคิดราคาไว้เหมือนเดิม ระบุพร้อมส่งคำชี้แจงถึง CCS เป็นลายลักษณ์อักษรไม่เกินวันที่ 16 เมษายนนี้

ก่อนหน้านี้ Techsauce ได้รายงานข่าวว่าสิงคโปร์สั่งหยุดการควบรวมกิจการ Grab และ Uber ชั่วคราว ระบุอาจทำให้เกิด “การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม” ล่าสุดวันนี้ Lim Kell Jay, Country Head of Grab Singapore ได้ออกคำชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวแล้ว เนื้อหาของคำชี้แจงมีดังนี้

Lim Kell Jay, Country Head of Grab Singapore

“เมื่อก่อนห้าปีที่ผ่านมานี้ หลายคนต่างประสบปัญหาไม่สามารถโบกแท็กซี่ได้และหลายครั้งพบว่าจำนวนรถที่ยินดีให้บริการนั้นมีไม่เพียงพอ แกร็บ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้คนสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอย่างสะดวกสบาย โดยสนับสนุนให้มีพาหนะที่พร้อมให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและในคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานของระบบขนส่งโดยรวม ทั้งนี้ สิ่งที่แกร็บให้ความสำคัญเสมอมาคือการพัฒนาการให้บริการเดินทางแก่ผู้โดยสารและผู้ขับขี่ แกร็บขอให้ภาครัฐพิจารณาและสนับสนุนให้เราสามารถดำเนินการแข่งขันได้อย่างเสรีภายใต้กรอบที่กำหนด พร้อมทั้งร่วมเป็นฟันเฟืองในการแข่งขันเพื่อผลักดันการพัฒนาการให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่ดียิ่งขึ้น

ต่อข้อกังวลของสาธารณชนนั้น แกร็บ ยังคงยืนยันไม่เพิ่มค่าโดยสารขั้นต่ำและคงระบบการคิดราคาเช่นเดิมไว้ ทั้งหมดนี้ เป็นข้อตกลงที่เราจะมอบให้แก่ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสิงคโปร์ (CCS: Competition Commission of Singapore) และสาธารณชน โดยแกร็บ พร้อมทำงานร่วมกับ CCS, กรมการขนส่งสิงคโปร์ (LTA: Land Transportation Authority) และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงออกข้อปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจแก่ CCS ตลอดจนผู้โดยสาร และผู้ขับขี่ของเรา

ในเรื่องการยื่นเรื่องต่อ CCS นั้น แกร็บขอชี้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทาการประเมินและวิเคราะห์ร่วมกับที่ปรึกษาต่าง ๆ ก่อนทำการควบรวมธุรกิจ และเราได้มีการติดต่อประสานงานกับทาง CCS มาโดยตลอดและจะยังคงทำเช่นนั้น นอกจากนี้ แม้ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับทางกฏหมาย แต่แกร็บ ก็ได้ทาการแจ้งทาง CCS ล่วงหน้าว่าจะมีการยื่นเรื่องไม่เกินในวันที่ 16 เมษายน 2561 เพื่อทางานร่วมกันในขั้นตอนต่างๆ”

 

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe