Grab เตรียมเปิดตัว Wallet โอนเงินระหว่างประเทศในปีหน้า | Techsauce
Contact us
1

Grab เตรียมเปิดตัว Wallet โอนเงินระหว่างประเทศในปีหน้า1 min read

Posted by
Posted date ธันวาคม 30, 2018

Grab Financial ส่วนหนึ่งของ Grab เตรียมเปิดบริการโอนเงินระหว่างประเทศผ่าน Wallet แบบไม่มีค่าธรรมเนียม ในปี 2562 ถือเป็นการดันอีกอีกหนึ่งความฝันที่จะทำให้ Grab กลายเป็นแอปที่ทำได้ทุกอย่าง

บริการนี้ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ธนาคารหรือไม่ค่อยใช้ธนาคาร โดยเฉพาะลูกค้าชนชั้นกลางและกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-ขนาดย่อม และตลาด Southeast Asia ที่มีมูลค่าสูงถึง 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560

โดยการโอนเงินระหว่างประเทศจะมีความล่าช้าและแพง เนื่องจากต้องผ่านหลายกระบวนการ FinTech เช่น KYC, การป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้าย

ทำให้ Grab ตัดสินใจจะให้โอนเงินระหว่างประเทศผ่าน Wallet แบบไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม รวมถึงสามารถรับและโอนผ่านตัวแทนจุดชำระเงินและร้านค้าที่สมัครเป็นตัวแทนของ Grab ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ Grab ยังเตรียมทำ Wallet ที่รองรับหลายสกุลเงินของประเทศใน ASEAN เพื่อลดข้อจำกัดการใช้จ่ายของการท่องเที่ยว, การทำธุรกิจ, การทำกิจกรรมผ่าน E-Commerce และอื่นๆ ใน ASEAN

ปัจจุบัน GrabPay มีให้บริการในอินโดนีเซีย, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เวียดนาม และเตรียมให้บริการในฟิลิปปินส์เร็วๆ นี้

อ้างอิงข้อมูลจาก FintechNews.sg

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe