Grab ประกาศลงทุนกว่า 500 ล้านเหรียญ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนาม | Techsauce
Contact us
1

Grab ประกาศลงทุนกว่า 500 ล้านเหรียญ ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนาม1 min read

Posted by
Posted date สิงหาคม 28, 2019

Grab ประกาศลงทุนกว่า 500 ล้านเหรียญในเวียดนาม เล็งสามอุตสาหกรรมหลัก Mobility, Fintech และ Logistics มุ่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม และขยายโอกาสในการสร้างรายได้ โดยมีแผน ‘Tech For Good’ คือการพัฒนา roadmap สอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศเวียดนาม ซึ่งทางภาครัฐมีแผนนโยบาย ‘Socio-Economic Development Plan 2020′ มุ่งเน้นพัฒนาสามปัจจัยหลัก

  • ยกระดับการพัฒนาชุมชน : Grab จะขยายธุรกิจไปยัง 63 เมืองในเวียดนาม เพื่อเป็น Platform ที่สร้างโอกาสทางรายได้ให้กับคนในท้องที่ สอดคล้องกับเป้าหมายในการช่วยลดอัตราการว่างงานของประชากรของทางเวียดนาม
  • สร้างทักษะแห่งอนาคต : โดยมี GrabVentures ที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิทัล และ Startup ecosystem สอดคล้องกับทางภาครัฐที่มีเป้าหมายในการให้เกิด 10 Unicorn ภายในปี 2030
  • สร้างอนาคตที่ยั่งยืน : ทำงานร่วมกับรัฐบาลโดยใช้เทคโนโลยีด้าน Data ช่วยส่งเสริมภาครัฐในการตัดสินใจกำหนดนโยบายต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่นปัญหาเรื่องการคมนาคม หรือมลพิษทางอากาศ

ภาพรวมของการลงทุนในอนาคต Grab ได้มีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการร่วมเป็นพันธมิตรกับ Sovico Group กลุ่มบริษัทชั้นนำจากหลากหลายภาคธุรกิจของเวียดนาม เพื่อสร้างความร่วมมือด้าน Mobility และ Logistics ซึ่งใน MoU ระบุถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้าน Mobility ให้กับประเทศในระยะยาว ซึ่งความร่วมมือเชิงพันธมิตรนี้ Sovico Group ก็สามารถใช้ประโยชน์ความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการบิน, การเงิน, อสังหาริมทรัพย์ หรือโรงแรม ที่จะพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี และ Platform ของ Grab เพื่อเร่งการเติบโตด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe