'Meituan Dianping' เข้าซื้อกิจการ 'MoBike' ในจีนด้วยสินทรัพย์ 2,700 ล้านเหรียญ | Techsauce
Contact us
1

‘Meituan Dianping’ เข้าซื้อกิจการ ‘MoBike’ ในจีนด้วยสินทรัพย์ 2,700 ล้านเหรียญ1 min read

Posted by
Posted date เมษายน 4, 2018

อีกหนึ่งดีลใหญ่จากประเทศจีน เมื่อผู้ให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) รายใหญ่อย่าง Meituan Dianping เข้าซื้อกิจการ MoBike ผู้ให้เช่าจักรยาน (Bike-sharing) ด้วยสินทรัพย์มูลค่ารวม 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลายแหล่งข่าวในจีนยืนยันอย่างเป็นทางการว่า Meituan Dianping ผู้ให้บริการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน (Ride-hailing) รายใหญ่ในจีน ประกาศเข้าซื้อกิจการให้เช่าจักรยาน (Ride-sharing) รายใหญ่ในจีนอย่าง MoBike เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การเข้าซื้อกิจการครั้งใช้สินทรัพย์มูลค่ารวม 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็น เงินสด 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, หุ้นของบริษัท 1,500 ล้านบาท โดยรวมกับหนี้สินที่ติดค้างอีก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

มีรายงานถึงงบการเงินแบบไม่เป็นทางการของบริษัท MoBike ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีหนี้สินจากเงินมัดจำของผู้ใช้งานในระบบสูงถึง 6 พันล้านหยวน และยังมีหนี้สินจาก Supplier อีก 1 พันล้านหยวน เมื่อรวมแล้วจริง ๆ กลับพบว่ามีหนี้สินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

ส่วนสื่อท้องถิ่นในจีนเผยว่าบริษัท MoBike มีจำนวนผู้ใช้บริการลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ทำให้บริษัทต้องการเงินสำหรับค่าใช้จ่ายและการลงทุนต่าง ๆ สูงถึง 810 ล้านหยวนต่อปี แค่ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาลดลงไป 10 ล้านคนต่อวัน ในขณะยอดการใช้ต่อจักรยานหนึ่งคันก็ลดลงอีกด้วย

ด้านโฆษกของ MoBike ก็ออกมาชี้แจงว่า “MoBike ยืนยันว่าแพลตฟอร์ม Smart Bike-sharing ของเรา มีผู้ใช้ลงทะเบียนมากกว่า 200 ล้านคน รองรับความต้องการในการขี่จักรยานได้มากกว่า 30 ล้านครั้งต่อวัน และดำเนินการเชื่อมจักรยาน Mobike มากกว่า 9 ล้านคันเข้ากับเทคโนโลยีอย่าง IoT อีกด้วย”

นอกจากนี้ Technode อ้างอิงข้อมูลจาก Beijing News ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อตั้งของ MoBike บางคนไม่ยอมรับการขายกิจการ จึงถูกบังคับให้ออกจากบริษัทได้โดยให้เงินสดแก่ทีมผู้ก่อตั้งดังกล่าวเป็นเงินมูลค่ารวม 750 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม Meituan Dianping กำลังเตรียมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกง (IPO) ด้วยเงินจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา Meituan Dianping มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อ้างอิงข้อมูลจาก Technode (1) (2), Reuters (1) (2), FT และ CNBC

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe