บริษัท NDID ประกาศเปิดตัวบริการด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนดิจิทัล พร้อมใช้งานภายในปลายปี 2019 แย้มให้บริการได้มากกว่าแค่เรื่องการเงิน โดยเริ่มหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในงาน Bangkok Fintech Fair 2019 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม บริษัท NDID ได้จัดงานแถลงข่าว Grand Opening เพื่อประกาศความพร้อมในการให้บริการด้านการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนดิจิทัล

คุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานบริษัท NDID กล่าวว่า ระบบ National Digital ID ที่พัฒนาขึ้นจะมีความพร้อมให้บริการภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2019 โดยเริ่มจากภาคการเงินก่อน และมีแผนจะขยายไปยังภาคอื่นๆ ที่ต้องการใช้การยืนยันตัวตนผ่านดิจิทัล เช่น ภาคสาธารณสุข

ทั้งนี้ NDID เป็น Platform ที่พัฒนาด้วยระบบ blockchain จึงไม่ได้ทำการเก็บข้อมูลไว้ที่บริษัท โดยข้อมูลทั้งหมดจะยังเก็บอยู่ที่หน่วยงานที่กำกับดูและผู้ให้บริการเท่านั้น เพียงแต่หน่วยงานเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการธุรกรรมระหว่างกันได้ ซึ่งช่วยให้เกิดระบบที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยมากขึ้น

คุณสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. กล่าวว่า NDID เป็นบริษัทที่เริ่มต้นจากกระทรวงการคลังและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันมีผู้ร่วมทุนมากกว่า 60 ราย ประกอบด้วยธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ ทุกฝ่ายตั้งใจให้ NDID เป็น platform ยืนยันตัวตนระดับ infrastructure ของประเทศไทย ซึ่งมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้

สำหรับตัวอย่างการใช้งาน NDID ที่เริ่มหารือและน่าสนใจ ได้แก่ บริการเปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ Broker โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในภาคสาธารณสุข NDID ก็ได้เข้าหารือถึงโอกาสจะใช้ platform เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับรับการรักษาทางไกลหรือ Telemedical ด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะ Fintech Trend 2019 กับฐากร ปิยะพันธ์:Digital Lending มาแรง

Digital Lending Platform ช่วยลดการเติบโตของเงินกู้นอกระบบและปลดล็อกความเหลื่อมล้ำของผู้เล่นในตลาดให้สินเชื่อ ซึ่งถูกขับเคลื่อนจากการมาบรรจบกันของ e-KYC และ NDID ในจังหวะเวลาที่ลงตั...

Responsive image

Krungsri Consumer แย้ม Digital Lending มาแน่ เผยพร้อมใช้ทัน ธปท. อนุมัติ

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านการเงินในเครือธนาคารกรุงศรีแย้ม Digital Lending มาแน่ พร้อมชูนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์บริการทางการเงิน ทั้ง AI Customer Service, ตัวอย่างการใช้ e-KYC...

Responsive image

ETDA จับมือ NDID ร่วมมือพาการยืนยันตัวตนดิจิทัลเข้าสู่อุตสาหกรรมจริงในไทย

NDID จับมือ ETDA กับกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประ...