จะเห็นได้ว่า นับวัน 5G ได้ส่งผลเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ในหลายภาคส่วน และในปีนี้เราได้เริ่มเห็นการเปิดตัว 5G จากทั่วโลก ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ได้กลายเป็นจุดสนใจว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไร อย่างไร ทั้งทางด้านการตลาด และ การใช้งานจริงในระดับภูมิภาค ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดดิจิทัลที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นที่คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการนํา 5G มาใช้ในการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศในอนาคตอันใกลนี้

งาน Nokia Innovation Day 2019 ที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ โนเกียได้นํานวัตกรรม สําหรับยุคแห่งการเชื่อมต่อโดยเทคโนโลยี 5G มาจัดแสดงให้กับลูกค้าและพันธมิตร อาทิเช่น โซลูชั่น 5G สําหรับประเทศไทย 4.0 ในขณะที่ประเทศไทยกําลังขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0, องค์กรและบริษัทต่างๆ จําเป็นต้องใช้ประโยชน์ จากระบบไซเบอร์-กายภาพต่างๆที่มีความซับซ้อน เพื่อที่จะบูรณาการระบบภายในองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางดิจิทัล ภายในงานฯ โนเกียได้สาธิตให้เห็นว่าการใช้งานของระบบอัตโนมัติและการรวมกันของข้อมูลสามารถช่วยองค์กรในภาค ส่วนต่างๆ ให้ก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะต่อไป ดังนี้

1. ระบบอัตโนมัติแบบดิจิทัลเพื่อการผลิต (Digital Automation for Manufacturing) – การสาธิตว่าเครือข่าย 5G สามารถ สร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่องมือและเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยการ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ได้อย่างไร

2. การปฏิบัติงานด้านท่าเรือแบบอัตโนมัติผ่าน 5G (Automated Harbor Operations with 5G) - การแสดงให้เห็นว่าการ ตอบสนองที่รวดเร็วและความหน่วงที่น้อยลงของ 5G (5G URLLC: Ultra-Reliable Low Latency Communication) จะสร้างคุณค่าให้กับระบบการทํางานแบบอัตโนมัติของท่าเรือได้ โดยสาธิตการควบคุมฝูงโดรนความเร็วสูงในท่าเรือจําลอง

3. ระบบการสัมผัสพื้นผิวของวัสดุผ่าน 5G (5G Tactile Production System) - การแสดงให้เห็นความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วของเซนเซอร์แขนกลที่ผิววัสดุ ส่งข้อมูลกับมายังผู้ควบคุม ให้สามารถรู้สึกได้ถึงพื้นผิวของวัสดุ ราวกับว่าได้จับต้องวัสดุนั้นด้วยตนเอง

4. ปฏิวัติประสบการณ์ของผู้บริโภคด้วย 5G - การสาธิตค่าความหน่วงระหว่าง 4G กับ 5G โดยการเล่นปิงปองแบบ เสมือนจริง (VR) โดยผู้เล่นจะถืออุปกรณ์สัมผัสแทนไม้ปิงปองเพื่อควบคุมตัวละคร (avatars) ของตน

5. สาธิตประสบการณ์การช้อปเสมือนจริง – การประยุกต์ใช้ 5G เพื่อรวมร้านค้าออนไลน์และร้านค้าปลีกทั่วไปเข้าด้วยกัน โดยให้ผู้ใช้ลองสวมใส่เสื้อผ้าจริงผ่านกระจกเสมือนจริง ซึ่งผู้ทดลองจะถูกสแกนและวัดขนาดตัวตามเวลาจริง และแปลง ค่าที่วัดได้เป็นขนาดเสื้อผ้าที่พอดีกับขนาดตัวตามยี่ห้อและเสื้อผ้าที่จะผลิตตามความต้องการ

6. ทัวร์การออกแบบรถยนต์ - ทัวร์แห่งอนาคตในรูปแบบของการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน (Augmented Reality: AR) บน 5G ซึ่งประกอบด้วยการฉายภาพโฮโลแกรมของนักออกแบบรถที่กําลังพาผู้ใช้ชม ส่วนประกอบต่างๆ ของการออกแบบรถรุ่นนั้นๆ ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าของพวกเขา

มร.เซบาสเตียน โลฮอง, ผู้อํานวยการบริษัทโนเกีย ประจําประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วย 5G ที่กําลังจะมาถึงประเทศ ไทยจะมีการก้าวกระโดดในเรื่องของการเชื่อมต่ออย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งหมายความว่าธุรกิจและองค์กรในประเทศจะต้อง ปรับตัวเตรียมสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะมาถึง 5G จะช่วยกระตุ้นวิสัยทัศน์ดิจิทัลนี้ และ นําไปสู่การประยุกต์ใช้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรมในวงกว้าง ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทั้งด้านการพัฒนา มนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศ

มร.เซบาสเตียน โลฮอง, ผู้อํานวยการบริษัทโนเกีย ประจําประเทศไทย

"เช่นเดียวกับปีก่อน ๆ ที่งาน Nokia Innovation Day ในปีนี้เรามีความยินดีที่ได้นําเทคโนโลยีและตัวอย่างการใช้งาน 5G ล่าสุดมาจัดแสดง เพื่อช่วยผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ที่จะช่วยให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งใน ผู้นําแห่งวิถีของโลกดิจิทัลในภูมิภาคนี้ ”

RELATED ARTICLE

Responsive image

KPMG ประเทศไทยเปิดตัวบริษัทกฎหมายครบวงจรแล้ว

เคพีเอ็มจี ประเทศไทย (KPMG) ได้ก่อตั้ง บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด เพื่อให้บริการด้านกฏหมายครบวงจรในประเทศไทย...

Responsive image

Krungsri Consumer ชู 5 กลยุทธ์ปี 2020 ทั้งลุยต่างประเทศ ใช้ AI-Data และปั้น Internal Startup

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยผลงานในปี 2019 พร้อมประกาศกลยุทธ์ในปี 2020 เตรียมอัพเดท UChoose และ AI Manow ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำความรู้ด้าน AI และ Data มาพัฒนาธุรกิจ พร้อมเผยการให้บร...

Responsive image

สภาพัฒน์สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ Q4 ปี 62 โต 1.6% คาดปี 63 GDP โตไม่เกิน 2.5% ชี้ 6 ประเด็นแก้ไขภาวะชะลอตัว

สภาพัฒน์ประกาศรายงานภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563 เผยไตรมาสที่ 4 ตัวเลขการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.6 สรุปทั้งปี อยู่ที่ร้อยละ 2.4 ปัจจัยมาจากเศรษฐกิจโลก ความล่าช้...