'เนวิน' ชู 'พันธ์ุบุรีรัมย์' ยกระดับกัญชาไทยไปเวทีโลก | Techsauce
Contact us
1

‘เนวิน’ ชู ‘พันธ์ุบุรีรัมย์’ ยกระดับกัญชาไทยไปเวทีโลก1 min read

Posted by
Posted date มีนาคม 8, 2019

พันธ์บุรีรัมย์

ในอดีตกัญชาไทย ได้ชื่อว่าเป็นกัญชาพันธุ์ดีที่สุดในโลก ต่างประเทศได้มีการพัฒนาเรื่องนี้ไปไกลมากแล้ว ในขณะที่คนไทยยังมีข้อกังขาในสิ่งที่ไม่ดี ทุกวันนี้กัญชากลายเป็นกระแสโลก ประเทศที่เจริญแล้วก็ปลดล็อคเรียบร้อย แต่จะทําอย่างไรให้คนไทยเข้าใจเรื่องกัญชาและรู้ทันโลก เห็นคุณประโยชน์ของมันมากขึ้น

จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับภาครัฐและภาคชน ร่วมกันจัดมหกรรมแสดงกัญชา ‘พันธุ์บุรีรัมย์’ แสดงประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ในทุกมิติ โดยยกแคลิฟอร์เนียโมเดล แคนาดา หรือประเทศอุรุกวัย เม็กซิโก เป็นแบบอย่าง ด้านการปลูกและการค้าแบบเสรี และการนำมาต่อยอดสรร เพื่อให้เกิดรายได้ทั้งภาครัฐและประชาชน

พันธุ์บุรีรัมย์

คุณเนวิน ชิดชอบ ประธาน บริษัทบุรีรัมย์ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จํากัด เปิดเผยว่า “ความหมายของ พันธุ์บุรีรัมย์ มาจากโมเดลของบุรีรัมย์ ซึ่งได้ยึดหลัก 3 ประการของคนพันธุ์บุรีรัมย์ คือ 1. ทําอะไรก็ ต้องแปลก 2. ทําอะไรต้องอลังการ และ 3. ทําอะไรก็ต้องยึดอยู่บนมาตรฐานโลก (World Standard) และที่สําคัญต้อง คํานึงถึง Profit Sharing เศรษฐกิจแบ่งปันต้องเกิดขึ้น”

งานนี้เกิดจากความร่วมมือจากหลายฝ่าย เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญา ไทย ซึ่งต้องยอมรับความจริงว่ากัญชาเป็นยาแผนโบราณมาถึง 16 ตํารับ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับรองและวิจัย มาแล้ว และสามารถทําเป็นระดับอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองเกษตรกร ชาวบ้านสามารถปลูกได้ ก็จะทําให้มีรายได้ดีกว่าการปลูกข้าว สามารถสร้างรายได้ เป็นพืชที่สามารถแก้ความจนได้ การจัดงานพันธุ์บุรีรัมย์จึงเป็นเหมือนการ ประกายความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชา เมื่อเรามองเห็นคุณด้านดีของกัญชามาก ด้วย และหากจะสามารถช่วยผลักดันในเรื่องใดที่จะทําให้คนบ้า เชียงใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ แต่ในอนาคตอาจจะมีการปลดล็อกอย่างแท้จริง สาหกรรมได้ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองเกษตรกรรม หากอนาคตกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะมีรายได้ดีกว่าการปลูกข้าว สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำได้ การจัดงานพันธุ์บุรีรัมย์จึงเป็นเหมือนการปูพื้นความรู้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน 

เมื่อเรามองเห็นคุณด้านดีของกัญชามากกว่าไม่ดี ก็อยากจะถ่ายทอดข้อมูลเหล่านี้ กดันในเรื่องใดที่จะทําให้คนบ้านเราอยู่สบายขึ้นทําไมเราถึงจะไม่ทํา

เนวิน ชิดชอบ พันธ์ุบุรีรัมย์

นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานในการจัดงาน เปิดเผยว่า จากการที่พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2562 ได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้ และแนะนําแนวทางปฏิบัติจริงแก่ประชาชน ที่มีความจําเป็นต้องใช้กัญชา เพื่อการแพทย์และรักษาอาการของโรคได้อย่างถูกต้อง ตามที่กฎหมายกําหนด จังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะองค์กรของรัฐ จึงได้ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน และภาคเอกชน จัดกิจกรรมให้ ความรู้เพื่อการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้แก่ผู้เจ็บป่วย ผู้ที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพ และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการใช้กัญชาบนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง

งาน “พันธุ์บุรีรัมย์” จัดขึ้นในวันที่ 19-21 เมษายน 2562 บริเวณสนามช้าง อินเตอร์เนชั่น แนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้การใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์ ทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนปัจจุบันโดยถูกต้องตามกฎหมายแก่ประชาชน

ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้รู้จักสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งกัญชาสายพันธุ์ไทยและต่างประเทศ, เสวนาวิธีการปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ, ลงทะเบียน อีกทั้งยังมีการรับรักษาผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, นิทรรศการอาหารสมุนไพรรักษาโรค, บูธขายสินค้าสมุนไพรไทยและสินค้าเพื่อ สุขภาพ พร้อมความบันเทิงครบครัน คาดมีผู้ร่วมงานครั้งนี้มากกว่า 150,000 คน

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe