เมืองไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้นำด้านสุขภาพ เปิดโปรเจกต์ยักษ์ด้านการดูแลสุขภาพ ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ภายใต้ชื่อ 'Premier Health Solutions' โดย Fuchsia Innovation Centre สร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่วงการประกันชีวิต ด้วยการเปิดตัว 'myTHAIDNA' พร้อมร่วมมือกับ 'Health at Home' ซึ่งเป็น Startup ด้าน HealthTech ของไทย เดินหน้าตอบโจทย์การดูแลผู้ป่วยที่มีความต้องการในการรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน และผู้สูงวัย อย่างเข้าใจและเข้าถึง

คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการเดินหน้านโยบาย "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)" และเพื่อเป็นการตอกย้ำเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพ ล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิต จึงได้เปิดโปรเจกต์ใหญ่แห่งปี 'Premier Health Solution' ด้วยแนวคิดที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ทั้งด้านการป้องกัน (Prevention) และการดูและสุขภาพ (Care) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต

ทั้งนี้จากแนวคิด 'Premier Heath Solutions' ได้นำมาสู่การเปิดตัว 2 โครงการสุขภาพจาก Fuchsia Innovation Centre ของเมืองไทยประกันชีวิต โดยโครงการแรก ได้เปิดตัว "myTHAIDNA" มิติใหม่ของการดูแลจัวเองผ่านการตรวจ DNA ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น โดย "myTHAIDNA" เป็นการร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิตและบริษัท Prenetics ในการให้บริการตรวจ Nutrigenomics หรือโภชนาพันธุศาสตร์ ที่สามารถบอกถึงความต้องการด้านโภชนาการ สารอาหารที่ร่างกายตอบสนอง และออกกำลังกายที่เหมาะเฉพาะตัวเอง ซึ่งการตรวจ DNA เป็นการตรวจเพียงครั้งเดียวเพราะผล DNA หรือรหัสพันธุกรรมเฉพาะของแต่ละบุคคลนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

การเก็บตัวอย่าง DNA สามารถทำได้เองที่บ้านด้วยวิธีง่ายๆ ไม่เจ็บ โดยใช้เวลาเก็บตัวอย่าง DNA ประมาณ 1 นาทีเท่านั้น โดยตัวอย่างจะถูกส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท Penetics ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทดสอบทางพันธุกรรม ผ่านห้องปฏบัติการมาตรฐาน ISO-15189:2012 ที่ได้การรับรองในระดับสากลจาก Hong Kong Laboratory Accrediation Scheme โดยมีนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์เป็นผู้วิเคราะห์ผล และนักโภชนาการที่สามารถช่วยอ่านผลและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ฟรีไม่เกิน 30 นาทีได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้รับการตรวจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีรายงานข้อมูลเฉพาะบุคคลและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพผ่านการรับประทาน การออกกำลังกายที่เหมาะสม เช่น การปรึกษากับนักโภชนาการ การตั้งเป้าหมายสุขภาพ และการเก็บข้อมูลด้าสุขภาพของตนเอง ซึ่งข้อมูล DNA ส่วนบุคคล จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยให้กับเมืองไทยประกันชีวิต

"myTHAIDNA" เกิดจากการที่ในปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพได้เปลี่ยนไป โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้น และเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของร่างกายได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดูแลตนเองและความความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งจุดนี้เองที่เมืองไทยประกันชีวิตเห็นถึงความสำคัญและความมีประโยชน์ การตรวจ DNA เพื่อหาความเหมาะสมทางด้าโภชนาการมีความแพร่หลายแล้วในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่มีห้องปฏิบัติการตรวจ DNA เชิงพาณิชย์อยู่มาก แต่ในเอเชีย นวัตกรรมการตรวจ DNA ยังมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นนวัตกรรมที่คนส่วนใหญ่เข้าถึงยาก ในครั้งนี้เมืองไทยประกันชีวิต จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท Prenetics นำการตรวจ DNA เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีกว่าเป็นเจ้าแรกของวงการธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรมการตรวจ DNA ให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่เหมาะสม โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.mythaidna.com

สำหรับโครงการที่สอง เพื่อเป็นการตอบโจทย์ด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท Health at Home ซึ่งเป็น Startup ด้าน HealthTech ของประเทศไทย ซึ่งการ่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้ป่วยที่มีความต้องการในการรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้านหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทำให้เป็นปัญหาของสถานพยาบาลที่มีเตียงและผู้ดูแลจำกัด และความต้องการนี้จะเพิ่มขึ้นไปอีกในระยะเวลาอันใกล้ เนื่องจากประเทศไทยกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society)

Health at Home เป็นธรุกิจบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน ในแบบ Home Care โดยทีมงานผู้ดูแลที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้-พร้อมความทันสมัย ด้วยระบบ Real-time Analytics เพื่อช่วยให้ครอบครัวของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถติดตามการดูแลรักษาได้ตลอดเวลา โดดยบริการของ Health at Home มีบริการให้เลือกในหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นผูดูแลเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ต้องการคนดูแลหรือคนอยู่เป็นเพื่อนจนถงพยาบาลวิชาชีพ ที่สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งในอนาคตยังเตรียมขยายการให้บริการไปยังด้านอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

"จุดยืนในการมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการประกันชีวิตและสุขภาพของเรา ไม่ใช่แค่เข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร แต่เราจะคิดเผื่อไปมากกว่านั้น และสิ่งที่เรานำมามอบให้แก่ลูกค้า ไม่ใช่แค่เรื่องของประกัน การเคลม หรือการติดต่อตัวแทน แต่เป็นการดูแลลูกค้าผ่านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่หลากหลาย ที่ถูกออกแบบโดยการคิดเผื่อที่รอบด้านเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิต" นายสาระ กล่าว

นายสาระ กล่าวว่า เงื่อนไขในการรับสิทธิ์ซื้อการตรวจ "myTHAIDNA" เพียงซื้อแบบประกันภัยของบริษัทฯ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป โดยเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ สำหรับลูกค้าใหม่จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อการตรวจในราคา 7,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์/กรมธรรม์) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่ามีผู้รับสิทธิ์จนครบจำนวน

ด้านสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point 1,800 คะแนน เพื่อแลกรับสิทธิ์ในการตรวจ myTHAIDNA จำนวน 1 สิทธิ์ ระยะเวลาการแลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2560 และสมาชิกเมืองไทย Smile Club ที่สนใจใช้บริการ Health at Home สามารถแสดงบัตรเพื่อรับส่วนลดการใช้บริการ 10% จากราคาปกติ หรือใช้คะแนนสะสม Smile Point 25 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท และยังสามารถใช้คะแนนสะสม Smile Point แลกรับบริการ Smile Care 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 ชม. ดังนี้

  • บริการ Smile Care 1 ใช้คะแนนสะสม Smile Point 600 คะแนน เพื่อรับบริการผู้ดูแล โดยพยาบาลวิชาชีพ
  • บริการ Smile Care 2 ใช้คะแนนสะสม Smile Point 380 คะแนน เพื่อรับบริการผู้ดูแล โดยผู้ช่วยพยาบาล
  • บริการ Smile Care 3 ใช้คะแนนสะสม Smile Point 320 คะแนน เพื่อใช้บริการผู้ช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเฝ้าไข้

โดยสมาชิกเมืองไทย Smile Club สามารถแลกคะแนนสะสมไดด้ที่ โทร. 1766 เมืองไทย Smile กด 4 และ Smile Service Application ระยะเวลาใช้สิทธิ์แลกคะแนนสะสมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ

  • สำหรับบริการ Smile Care จะได้รับบริการ Health at Home Application เพื่อติดตามอาการคนไข้โดยสนับสนุนการดูแลโดยทีมพยาบาล
  • เงื่อนไขการรับสิทธิ์การตรวจ myTHAIDNA และ การแลกรับบริการ Health at Home เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

RELATED ARTICLE

Responsive image

GovTech Mission One Nations One Mission ยกระดับประเทศไทย เปิดตัว 8 ทีมStartup ชนะเลิศ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม CareerVisa (แคเรียร์วีซ่า) แพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพครบวงจร แอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทย ที่มีแบบประเมินความเหมาะสมทางอาชีพ จากผู้มีประสบการณ์การในกา...

Responsive image

ทำงานด้านเฉพาะทางมาทั้งชีวิต แต่อยากเริ่มต้นสตาร์ทอัพ ต้องทำอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ

หลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าการหันมาทำสตาร์ทอัพนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับด้านธุรกิจหรือเทคโนโลยีเท่านั้นหรือไม่? แล้วถ้าทั้งชีวิตทำงานทางด้านสายเฉพาะทางมาตลอด จะทำสตาร์ทอัพได...

Responsive image

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง Healthcare ก็เช่นกัน ?

ในขณะที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกและทุกอุตสาหกรรม แต่อุตสาหกรรมหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเท่าไหร่เลย ก็คือ Healthcare ซึ่งบทความนี้เป็นบทความพิเศษเรียกว่า Guest Post ซึ่งคุณหมอตั้ม (...