กกต. เปิดให้แจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ภายใน 19 ก.พ. นี้ | Techsauce
Contact us
1

กกต. เปิดให้แจ้งขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ภายใน 19 ก.พ. นี้1 min read

Posted by
Posted date มกราคม 28, 2019

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ 8 ปี ของประเทศไทย หลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติให้วันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ล่าสุด นายณัฏฐ์ เล่าสีสวกุล รองเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ หรืออยู่นอกราชอาณาจักรแล้ว เริ่มตั้งแต่วันนี้ โดยจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 ก.พ. 2562

โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน
2. ยื่นทางไปรษณีย์
3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/

สามารถศึกษาขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าโดยละเอียดได้ ที่นี่

Source : www.ect.go.th, สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe