ส.อ.ท. ชวน Startup สมัครเข้าร่วมโครงการ Startup X Tycoon

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญ Startup สมัครเข้าร่วม “โครงการ Startup X Tycoon” คัดเลือก Startup เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยคิดและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยงและร่วมสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ชิงเงินรางวัลสูงสุด จำนวน 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 1. ให้การสนับสนุนผลงานด้านนวัตกรรมของ Startup และมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. กว่า 10,000 รายทั่วประเทศ เพื่อขยายตลาด
 2. สร้างโอกาสในการเติบโตและต่อยอดธุรกิจ Startup รวมทั้งการระดมทุนกับนักลงทุนที่เป็นเจ้าของกิจการตัวจริง
 3. เชื่อมโยงเครือข่ายให้กับ Startup ในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย
 4. รับคำปรึกษาการวางแผนการตลาดการพัฒนานวัตกรรมพร้อมทั้งเทคนิคในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายจากภาครัฐในหลักสูตร BRAIN อย่างใกล้ชิด
 5. เพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจจากสื่อออนไลน์และเอกสารประชาสัมพันธ์ของ ส.อ.ท.

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 21 มิถุนายน 2561 (ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 13.00 – 17.00 น.

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

คุณสมบัติ

 1. เป็นธุรกิจ Startup ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. มี Book Value ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 3. มี Business Model ที่ชัดเจน
 4. มีการนำ Innovation มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. Video Demo (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)
 4. Pitch Deck และมี Business Model (ไม่เกิน 12 สไลด์)

ระยะเวลาการสมัครออนไลน์

วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560

กรอกใบสมัครออนไลน์

สมัครได้ที่ https://goo.gl/vWkFYM

รูปแบบการคัดเลือก

 1. คัดเลือกทีมผู้สมัครจาก Video Demo และ Pitch Deck จากทีมผู้สมัครทั้งหมด ให้เหลือจำนวน 12 ทีม และประกาศทีมที่ผ่านการคัดเลือกในช่วงต้นเดือนมกราคม 2561
 2. ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร BRAIN จะเป็นผู้คัดเลือก Startup จำนวน 12 ทีมให้เหลือ 6 ทีม

การแจ้งผลการคัดเลือก

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล์และ www.fti.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • คุณศักดิ์สิทธิ์ สว่างศุข
  • โทรศัพท์: 02-345-1149
  • E-mail: saksits@off.fti.or.th
  • E-mail: saksit.ssuk@gmail.com
 • คุณกมลพรรณ หงษ์อุเทน
  • โทรศัพท์ 02-345-1149
  • E-mail: kamonpanh@off.fti.or.th
  • E-mail: kamonpanh90@gmail.com

Comments

comments