ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี โดย ดร.สุรชา อุดมศักดิ์ Chief Technology Officerและ สถาบันปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส (Institut Pasteur) โดย ดร. อนวัช ศกุนตาภัย Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteur ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมี นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Defeat Dengue Program ของสถาบันปาสเตอร์ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนอย่างเอเชีย และแอฟริกา

คุณฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เผยว่า “ยุงลายและไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่พบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกราว 50 ล้านคนต่อปี และมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสำคัญระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสที่จะได้ พัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขระดับโลกนี้ร่วมกัน ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีระหว่างสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกอย่างสถาบันปาสเตอร์ และองค์กรขนาดใหญ่ที่ยั่งยืนของไทยอย่างเอสซีจี”

ดร. อนวัช ศกุนตาภัย, Coordinator of the Defeat Dengue Program, Head of Structure, Functional Genetics of Infectious Diseases, Institut Pasteurกล่าวว่า “โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งสถาบันปาสเตอร์เองได้ศึกษาและวิจัยเพื่อหยุดยั้งโรคระบาดนี้มานานกว่า 20 ปี และพบว่าการจะแก้ไขปัญหานี้ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ ที่สามารถทำให้งานวิจัยขยายไปสู่ระดับชุมชนและสังคม ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและภาคธุรกิจ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่จะขยายผลไปยังระดับโลกได้”

ดร. สุรชา อุดมศักดิ์  Chief Technology Officer ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีกล่าวว่า “เอสซีจีมีจุดยืนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Open Collaboration) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้กับชุมชนและสังคม สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สถาบันปาสเตอร์ ให้ความไว้วางใจธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ในการนำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์สารเติมแต่งพิเศษ (Functional Material) รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และการออกแบบมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะสำคัญในการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก”

สำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ สถาบันปาสเตอร์ ในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยใน 2 ส่วนได้แก่ การพัฒนากับดักยุง (Mosquito Trap) และการพัฒนาสารพิเศษ (Functional Material) ที่ช่วยในการยึดเกาะของสารยับยั้งการแพร่พันธุ์ของยุงได้ดียิ่งขึ้น เมื่อสารดังกล่าวละลายลงในแหล่งน้ำจะทำปฏิกิริยาลดการเจริญเติบโตของลูกน้ำโดยไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต

นอกจากนี้ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีและ สถาบันปาสเตอร์ ยังได้ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และบริษัท อิคาริ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในการใช้สารดึงดูด (Attractant) ล่อยุงลาย และ การวิจัยทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกับดักยุงนี้ก่อนนำไปใช้จริงอย่างแพร่หลายต่อไป

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCG จัดกิจกรรม “SCG Open House” เปิดบ้านสำนักงานใหญ่บางซื่อเป็นครั้งแรก

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันทางธุรกิจ และทุกสิ่งในโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการ...

Responsive image

ถอดบทเรียน Alex Osterwalder เจ้าพ่อ Business Model Canvas กับนิรันดร์ บันลือรัตน์

หลายคนคงคุ้นเคยกับแผนผัง Business Model Canvas เป็นอย่างดี เครื่องมือที่คิดค้นโดย Alex Osterwalder นี้ถือป็นหนึ่งในแม่แบบทางความคิดสำคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กรต่างๆ ชวนฟังเคสกา...

Responsive image

กรณีศึกษาเบื้องหลังการสร้างองค์กรแห่ง Passion ตามแบบฉบับ SCG ในวันที่คนรุ่นใหม่ไม่ได้วัดกันที่อายุ

คงจะดีไม่น้อยหากเราค้นพบ Passion หรือความมุ่งมั่นทุ่มเทที่ปลุกให้เราอยากตื่นมาทำงานทุกเช้า โดยเฉพาะในวันที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ พฤติกรรมผู...