LATEST IN หมอพร้อม V.2

วิธีลงทะเบียน 'หมอพร้อม V.2 ' เปิดจองฉีดวัคซีน 1 พ.ค.นี้

หมอพร้อม V.2 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน COVID-19 วันที่ 1 พ.ค.นี้โดยคิวแรกได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค...

JOB