LATEST IN เช็คค่าฝุ่น PM 2.5

ไวรัสต้องระวังแต่ปัญหาฝุ่นควันก็ประมาทไม่ได้ depa ปล่อย App วัดฝุ่น PM 2.5 เรียลไทม์

depa ร่วมกับ AIS พัฒนาแอปฯ ติดตามรายงานค่าฝุ่น PM 2.5 แบบ Real Time นำร่อง 3 จังหวัด EEC แจ้งเตือนค่าฝุ่นในยามเช้า คอยแนะนำการระวังตัวเมื่อต้องเผชิญกับฝุ่น รายงานพื้นที่ได้ลงถึงระด...

ปตท. พัฒนานวัตกรรมเชื้อเพลิงทางเลือก ช่วยลด PM 2.5 ที่เกิดจากน้ำมัน

จากสถานการณ์วิกฤตมลพิษในอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง กลุ่ม PTT มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรรมด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน...

JOB