LATEST IN 9.9 Big Discovery Sale

Lazada เผยสถิติน่าสนใจช่วง Super Brand Day พร้อมปล่อยแคมเปญ 9.9 Big Discovery Sale

Lazada เผยข้อมูลน่าสนใจในปี 2019 ที่ผ่านมา โดยพบว่าสินค้าแฟชั่นได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย 3 อันดับแรกที่มีการค้นหาบน Lazada มากที่สุดคือ กระเป๋าถือ รองเท้า และ นาฬิก...

JOB