LATEST IN AssistMe

รู้จัก AssistMe! ครั้งแรกของ Startup ไทย กับแชทบอทผู้ช่วยบนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft

AssistMe เป็นผลิตภัณฑ์แชทบอทรูปแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในองค์กร พัฒนาโดย Almond Digital Group สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการด้านกลยุทธ์ ออกแบบและการพัฒนานวัตกร...

JOB