Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN B.1.617

WHO ยกให้ โควิดสายพันธ์ุอินเดีย เป็นภัยคุกคามระดับโลก

ล่าสุดทาง องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ออกมาแถลงแล้วว่า ได้จัดให้ไวรัส โควิดสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617) เป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่สร้างความวิตกกังวล (Variant of Concern) และตั้งให้เป็นภ...

JOB