LATEST IN bcpg

bcpg จับมือ true พัฒนา True 5G Intelligent EnergyTech ลุยจัดการพลังงานด้วยระบบดิจิทัลครบวงจร

bcpg จับมือ true พัฒนา True 5G Intelligent EnergyTech ขับเคลื่อนโซลูชั่นด้านการบริหารจัดการพลังงานรูปแบบใหม่ด้วยระบบดิจิทัลครบวงจร...

PEA ENCOM จับ BCPG ตั้ง บ. Thai Digital Energy Development รับมือ Disrupt พลังงาน

คุณสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานแถลงข่าวการก่อตั้งบริษัท Thai Digital Energy Development โดยมีคุณเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บร...

SC ASSET x BCPG เปิดตัว ‘Sun Share Project’ นำระบบ Solar Roof มาผลิตไฟฟ้าและซื้อ-ขายไฟฟ้าระหว่างกัน ผ่าน Blockchain

คุณณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU กับคุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บร...

ถ้ารัฐฯ ปรับตัวไม่ดี Smart City ก็เกิดไม่ได้! คุยกับ Power Ledger เรื่องพลังงานของเมืองอนาคต

หากพูดถึงการเป็น Smart City นอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยี 5G และ IoT แล้ว การจัดการพลังงานก็ถือเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้เทคโนโลยีต่างๆ ใน Smart City ขับเคลื่อนได้อย่างมั่นคง ซึ่งอัน...

ปลดล็อคบทบาทผู้ผลิตพลังงาน เมื่อผู้บริโภค ‘ผลิตไฟฟ้าใช้เอง’ เริ่มที่โครงการ T77 ของแสนสิริ

ทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากมาย แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีมาตลอดคือ “พลังงาน” นั่นเอง ซึ่งเวลานี้ เรามีอัตราการใช้พลังงานพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมมาก...

Sansiri จับมือ BCPG นำร่องการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P ด้วย Blockchain ครั้งแรกในอาเซียน

โครงการนำร่องดังกล่าวเป็นการใช้เทคโนโลยี Blockchain ในโครงการที่พักอาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยโครงการเป็นความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์...

JOB