LATEST IN Blue Origin

MU Space ไปอวกาศสำเร็จเป็นครั้งที่ 3 ร่วมกับยาน New Shepard จาก Blue origin

การส่งวัตถุขึ้นไปยังอวกาศ เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ระบบเซนเซอร์รุ่นใหม่ที่มิว สเปซ ได้พัฒนาขึ้น เพื่อทดสอบระบบการวัดค่าสถานะต่างๆ ของตัวจรวด...

mu Space sends payload into space for the second time

Space and satellite company mu Space confirms they sent its second payload into space, including signature boards with names of people written on them. mu Space’s payload was one o...

เปย์ไหวไหม? ถ้าอยากท่องอวกาศกับ Blue Origin อาจต้องจ่ายเงิน 7-10 ล้านบาท

ล่าสุด Reuters รายงานว่าบริษัท Blue Origin บริษัทด้านยานอวกาศของ Jeff Bezos, CEO Amazon กำลังจะตัดสินใจเก็บค่าบริการดังกล่าวที่ 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยอยู่...

JOB