LATEST IN Blue Origin

mu Space sends payload into space for the second time

Space and satellite company mu Space confirms they sent its second payload into space, including signature boards with names of people written on them. mu Space’s payload was one o...

เปย์ไหวไหม? ถ้าอยากท่องอวกาศกับ Blue Origin อาจต้องจ่ายเงิน 7-10 ล้านบาท

ล่าสุด Reuters รายงานว่าบริษัท Blue Origin บริษัทด้านยานอวกาศของ Jeff Bezos, CEO Amazon กำลังจะตัดสินใจเก็บค่าบริการดังกล่าวที่ 200,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นเงินไทยอยู่...

JOB