Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Corporate Innovation

Techsauce ผนึกกำลัง Hello Tomorrow ผลักดัน Deep Tech เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กรในไทย

Techsauce ประกาศความร่วมมือ HelloTomorrow เดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพองค์กรด้วย DeepTech เชื่อมโยงองค์กรในประเทศไทยกับกลุ่ม DeepTech Startups ผ่านการร่วมมือทั้งในรูปแบบพันธมิตรและกา...

6 วิธีรับมือ เมื่อพนักงานมีอาการซึมเศร้า แนะนำจาก HBR

วันนี้ Techsauce มีเทคนิคดี ๆ จาก Harvard Business Review (HBR) สำหรับองค์กรที่อยากจะรักษาใจพนักงานที่มีอาการซึมเศร้า โดยที่งานยังเดินหน้าได้อย่างราบรื่น...

Sparking Corporate Innovation From Within

Working from home has become a success for corporations worldwide as companies switch from board meetings to zoom meetings. However, there is only so much that can be done via the...

Mindset ด้านนวัตกรรมสำคัญกับองค์กรอย่างไร พูดคุยกับ Dr. Frederik G. Pferdt

Mindset ด้านนวัตกรรมสำคัญกับองค์กรอย่างไร พูดคุยกับ Dr. Frederik G. Pferdt...

กรณีศึกษา CPANEL : ทำอย่างไร เมื่อเทคโนโลยีเดิมในท้องตลาด ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้ไม่มากพอ ?

กรณีศึกษา CPANEL : ทำอย่างไร เมื่อเทคโนโลยีเดิมในท้องตลาด ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ไม่มากพอ...

กับดักนวัตกรรมตอนที่ 1: ว่าด้วยเรื่องธุรกิจครอบครัว Family Business

คำแนะนำสำหรับธุรกิจครอบครัว (Family Business) เพื่อนำพาองค์กรสู่ธุรกิจนวัตกรรม...

Ray Dalio ผู้เขียน Principles เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ 'ความโปร่งใส'

Ray Dalio ผู้เขียน Principles เผยเคล็ดลับความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ 'ความโปร่งใส'...

เรียนรู้วัฒนธรรมการสร้าง Innovation ในแบบของ SCB 10X

เพื่อความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทันกระแส ธุรกิจขนาดใหญ่ปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการพัฒนา "นวัตกรรมองค์กร" ให้รองรับความรวดเร็วของกระแสดังกล่าว แต่ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญไม่แพ้รูปแบบที่เลือกใ...

ปี 2020 ผลิตภัณฑ์ ‘ตราเพชร’ เดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ Corporate Innovation

ภาคธุรกิจที่องค์กรส่วนใหญ่มักนำมาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นด้วย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการ transform องค์กรในด้าน Op...

Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass

"อย่าถามว่าลูกค้าว่าต้องการอะไร แต่ให้ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง" คือสิ่งที่ Alex Osterwalder ผู้คิดค้น Business Model Canvas ย้ำหากบริษัทต้องการพัฒนาธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้า อ่...

องค์กรจะใช้เทคโนโลยีดูแลสุขภาพพนักงานและผู้บริหารได้อย่างไร

จากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า องค์กรทุกขนาดเริ่มประสบปัญหาสุขภาพของพนักงานและผู้บริหาร ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสุขภาพหรือค่ารักษาพยาบาลที่เพิ...

Learn from the creator of Business Model Canvas: Alex Osterwalder's Corporate Innovation Masterclass

The workshop “Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass” provides a unique opportunity for participants to learn from the creator of Business Model Canvas, who is also an...

Neal Cross: When it comes to innovation, keep it simple

Techsauce speaks exclusively to disruptive innovation guru Neal Cross on the do's and don'ts to corporate innovation....

ปรับ mindset ให้มองอนาคตแบบ Futurist

ผมมีความเชื่อที่ว่ามนุษย์ต่อให้เก่งขนาดไหนก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตแบบไกลๆได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นถึงผมจะมีหนังสือเกี่ยวกับการคาดการณ์อนาคตไกลโพ้นอยู่ 4-5 เล่ม แต่ส่วนใหญ่ก็แทบไม่ได้แตะ...

Corporate Innovation ของ AP ที่ HR มิติใหม่เป็นแรงสนับสนุน

Corporate Innovation เป็นเสาหลักที่บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) ยึดถือ และหล่อหลอมขึ้นผ่านกลุ่ม Disruptive Business ด้วยมองว่าเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การสร้าง solution ซึ่งจะมาคลายปม pain poi...

JOB