LATEST IN Country

ผ่าแนวคิดนายกหญิงแห่ง 'เซอร์เบีย' นำภาครัฐผลักดันประเทศสงครามสู่ประเทศเทคโนโลยี

เมื่อพูดถึงเซอร์เบีย สิ่งแรกที่หลายคนคิดอาจนึกถึงสงคราม แต่ในทุกวันนี้เซอร์เบียถือเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมขนาดใหญ่พร้อมทั้งศักยภาพที่ดี รวมไปถึงมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาที่เป็นเล...

JOB