LATEST IN EVAT

EVAT ชู สามล้อไฟฟ้า เป็นพาหนะในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) พร้อมออกวิ่งบนท้องถนนอย่างเป็นทางการ

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเผยสามล้อไฟฟ้าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทยภายใต้มาตรการ Physical Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางกายภาพ อีกทั้งยังช่วยลดภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก...

เจาะลึก พิษ Covid-19 ส่งผลอย่างไรกับทิศทาง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

สืบเนื่องจากการเเพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมได้รับผลกระทบอย่างมาก ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ทิศทางการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งในส่ว...

8 ข้อเสนอแนวทางผลักดันประเทศไทยสู่สังคม EV อย่างเต็มรูปเเบบจาก EVAT

ท่ามกลางกระแสของโลกที่เรื่องของความยังยืนถูกให้ความสำคัญในทุกอุตสาหกรรม สำหรับภาคยานยนต์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันของคนจำนวนมากนั้นย่อมเป็นส่วนสำคัญที่สร้างผลกระทบได้อย่าง...

JOB