LATEST IN KATALYST

กสิกรไทยเปิดตัว KATALYST พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับ Startup ไทย

ให้การสนับสนุนผ่าน Startup ผ่าน Beacon Venture Capital มาโดยตลอด ล่าสุดกสิกรไทยเปิดตัวโครงการ KATALYST (แคททะลิสต์) เร่งศักยภาพ Startup ไทย พร้อมเผยไม่ใช่โครงการ Accelerator แต่จะเ...

JOB