LATEST IN Loan

กสิกรไทยจับมือ Shopee เสนอ เงินกู้ธุรกิจออนไลน์ ไม่ต้องยื่นเอกสารและหลักประกัน

กสิกรไทยจับมือ Shopee เสนอ “เงินกู้ธุรกิจออนไลน์” ไม่ต้องยื่นเอกสาร ไม่ต้องมีหลักประกัน ให้ร้านค้าบน Shopee ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS...

กรุงไทยหนุนผู้ประกอบการ SME ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 0.25% ต่อปี เริ่ม 15 ส.ค. นี้

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของธุรกิจ SME ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่กำล...

กสิกรไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25% เริ่ม 15 ส.ค. นี้

คุณปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในกลไกที่สำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัว จึงพร้อมที่จะตอบสนองต่อทิ...

Grab สิงคโปร์เตรียมปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการวงเงินสูงสุดถึง 2.3 ล้านบาท อนุมัติภายใน 2 นาทีผ่านออนไลน์

หลังจากที่เราเคยนำเสนอข่าว Grab ผันตัวเข้าสู่ธุรกิจ FinTech ปล่อยกู้ให้สินเชื่อ ล่าสุดมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นถึงเรื่องวงเงิน และระยะเวลาอนุมัติ โดย Spokeperson ของ Grab ออกมาเ...

JOB