LATEST IN Nokia Innovation Day 2019

พาตะลุยงาน Nokia Innovation Day 2019 ยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคด้วย 5G

จะเห็นได้ว่า นับวัน 5G ได้ส่งผลเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ในหลายภาคส่วน และในปีนี้เราได้เริ่มเห็นการเปิดตัว 5G จากทั่วโลก ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ได้กลายเป็นจุดส...

JOB