LATEST IN People Squared

เจาะลึก Tech Ecosystem จีน เมื่อแดนมังกรเป็นผู้นำเทคโนโลยี

ในเวลาไม่กี่ปีผ่านมานี้ จีนเป็นประเทศที่ถูกพูดถึงอย่างมาก และกลายมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีแล้ว มีหลายบริษัทเทคโนโลยีในจีนที่เป็น Case Study สำคัญ......

JOB