Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Z.com EX

Z.com EX เว็บเทรด Bitcoin ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เปิดให้บริการแล้ว

Z.com EX (ex.z.com) เว็บเทรด Bitcoin ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เปิดให้บริการแล้ว ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นสูงถึง 175 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโตนอมิกซ์ (ประเทศไทย)...

JOB