ปัจจุบันในต่างประเทศมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จมากขึ้น จะเห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มองข้ามโอกาสต่างๆ ที่มีในตลาดไปมากพอสมควร นี่คือ 4 ตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในงานสายเกษตรกรรม

การควบคุมโรคและศัตรูพืช

การป้องกันโรคและศัตรูพืชคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง การระบุอาการของโรคและการเตือนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อการแก้ไขที่ทันท่วงทีเป็นสิ่งที่มีค่าต่อเกษตรกรมาก

ซึ่งมีบริษัทอย่าง adVerdit, Dolphin-engineering (สนับสนุนทุนโดย Swiss Commission for Technology and Innovation) และบริษัทอื่นๆเองก็กำลังช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ผลงานของ Dolphin engineering อย่าง PreDevine เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจภายใต้ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายและอัลกอริทึมสำหรับพยากรณ์ล่วงหน้า โดยสามารถดูสภาพอากาศของไร่องุ่นเพื่อทำนายการเกิดโรคหรือศัตรูพืชของไร่องุ่นได้

เครื่องนี้จะคอยดูตัวชี้วัดทางธรรมชาติต่างๆ จากนั้นถ่ายทอดข้อมูลเซนเซอร์ไปยังศูนย์กลางข้อมูลที่จัดไว้เป็นในชุดของอัลกอริทึม ซึ่งระบบจะจัดเก็บ เจาะรายละเอียดข้อมูลและทำนายผลลัพธ์ออกมา ผู้ใช้อ่านผลได้โดยการเข้าระบบ PreDiVine ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

predivine-prediction-dashboard

PreDiVine prediction dashboard

libelium

การตรวจสอบสถานะน้ำและคุณภาพของดิน

Internet of Things ใช้ฮาร์ดแวร์เซ็นเซอร์ทำงานร่วมกับซอฟแวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผ่านเทคโนโลยี cloud การผสมผสานเซนเซอร์ต่างๆ สำหรับเรื่องอุณหภูมิ ความชื้นของดิน สารอาหาร อากาศ และอีกมากมาย ทำให้เกิดระบบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

Greenopia ผู้พัฒนาอุปกรณ์การจัดสวน ก่อตั้ง ณ เมืองบังคาลอร์ ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการมาก ปัจจุบัน Greenopia มีเป้าหมายที่จะเสนอกระถางปลูกต้นไม้อัจฉริยะ ที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ช่วยทำสวนส่วนตัวของเรา เพียงแค่กดสั่งบนมือถือ คุณก็จะสามารถรดน้ำ (บางครั้งแอปพลิเคชั่นจะแจ้งเตือน) หรือคอยดูการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้

กระถางปลูกต้นไม้อัจฉริยะนี้ มีเซนเซอร์ที่คอยตรวจจับสภาพของต้นไม้ ว่าต้นไม้ได้รับน้ำหรือแสงแดดเพียงพอหรือไม่ หรือสภาพของดินดีหรือเปล่า ถึงแม้ว่า Greenopia จะทำให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่อิทธิพลของเขาสำหรับวงการเพาะปลูกนั้นนับว่าน่าสนใจทีเดียว จริงๆแล้วบริษัทต่างๆ อย่าง Senseye กำลังเติบโตอย่างมากในวงการนี้ โดยเขากำลังรวบรวมความสามารถจากการเรียนรู้เองของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย การวิเคราะห์เชิงความหมาย และระบบ AI เพื่อให้มีระบบแจ้งเตือนสำหรับเกษตรกร

saladgarden5-960x640

กระถางของ Greenopia

 

สำหรับประเทศไทย ได้มี AgriTech/AquaTech ในสายนี้แล้วเช่นกัน นั่นคือ TechFarm กับผลิตภัณฑ์ "เล่นดิน" (Len-Din) อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพดิน และ "เล่นน้ำ" (Len-Name) อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

อ่านบทสัมภาษณ์ได้ที่นี่

การสำรวจทางอากาศเพื่อหาความผิดปกติ

ถ้าคุณเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินจำนวนมาก คงยากที่จะดูแลพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง แต่สมมติว่าถ้ามีอุปกรณ์ที่บินสังเกตการณ์ฟาร์มคุณได้ โดยไม่ต้องใช้คนควบคุม สามารถบันทึกสิ่งต่างๆ ที่คุณอยากรู้ได้ ถ่ายภาพความละเอียดสูงได้ในระดับเซนติเมตร และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาพในอดีตให้คุณได้ล่ะ?

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีการเกษตรด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV (Unmanned Aerial Vehicle) ทำมาโดยตลอด  ซึ่ง UAV ของบริษัทเหล่านั้นจะมีเซนเซอร์ต่างๆ ได้แก่ เซนเซอร์การมองเห็น, เซนเซอร์ multi-spectrum, เซนเซอร์อุณหภูมิและ LIDAR ที่สามารถวัดความสูงที่เติบโตขึ้นของพืชผล ต้นไม้และสิ่งอื่นๆได้

ตัวอย่างผู้ให้บริการเช่น RME geomatics

aggregates-ir

ภาพถ่าย Multispectral

thermal-ir

ภาพถ่าย Thermal IR

บรรจุภัณฑ์และการขนส่ง

หนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการเกษตรคือระยะเวลาในการส่งของไปถึงตลาด สำหรับเกษตรกรบางกลุ่มการเข้าถึงตลาดนั้นมีข้อจำกัดสูงมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบางประเภท เช่น ดอกไม้ และผลไม้มักจะเน่าหรือสุกเร็วเกินไป

ตลอดเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรและผู้ขนส่งพยายามดูแลปกป้องสินค้าโดยใช้ระบบควบคุมและดัดแปลงภูมิอากาศ ใช้สารเคมีป้องกันเชื้อรา และเครื่องบันทึกอุณหภูมิ แต่ระบบเหล่านี้ขาดสิ่งที่สำคัญ นั่นคือไม่สามารถลดการเน่าเสีย ลดการเกิดเชื้อโรค ควบคุมการสุก และปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยของอาหารไปพร้อมกันได้ เราไม่สามารถดูสินค้าแบบเรียลไทม์ได้ และไม่สามารถปรับเปลี่ยนสภาพในตู้สินค้าระหว่างขนส่งได้ แต่ Purfresh จากแคลิฟอร์เนียแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

Purfresh ไม่ใช้สารเคมีในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว แต่จะใช้โอโซนเข้าช่วย โอโซน(O3) จะทำการออกซิไดซ์การเน่าและจุลิทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคส่งผลให้การเน่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งยังช่วยเอาก๊าซเอธิลีนออก ซึ่งช่วยควบคุมการสุกของผลไม้ได้

อีกหนึ่งประการคือการติดตามการขนส่งสินค้าได้แบบ real-time ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่หมาย และการปรับเปลี่ยนปัจจัยต่างๆอ้างอิงตามสถานการณ์ เช่น การขาดพลังงานอย่างรุนแรง ระดับคลื่นที่สูงขึ้น และอื่นๆอีกมากมาย

purfresh_equipment

ตู้บรรจุของ Purfresh

 

บทความนี้อ้างอิงข้อมูลจาก iamwire.com

 

หากมี Startup ไทยรายใดที่กำลังพัฒนา AgriTech ต่างๆ ในสายเหล่านี้ (หรือนอกสายเหล่านี้ก็ได้) สามารถมาทักทายพูดคุยกับ Techsauce ได้นะ

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผู้ใช้ Azure ในสหราชอาณาจักรพบปัญหา "คลาวด์เต็ม"

บริการคลาวด์ Microsoft Azure ในแถบสหราชอาณาจักรเกิดประสบปัญหาทรัพยากรเต็มจนกระทบต่อการให้บริการ...

Responsive image

ทำความรู้จัก Dashboard คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมควรทำ?

เริ่มหลายคนพูดถึง Dashboard กันมากขึ้น ในบทความนี้จะพูดถึงว่า Dashboard คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร และทำไมเราจึงควรทำ?......

Responsive image

5 วัคซีน สื่อสารในภาวะวิกฤติ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

เฟลชแมนฮิลลาร์ด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารระดับโลก เสนอแนวทางการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร ผู้กำกับนโยบายภาครัฐและวิสาหกิจ เกี่ยวกับข้อควรพิจารณา เพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤ...