ข้อมูล ธปท. ชี้ครึ่งแรกของปี 2561 สาขาธนาคารยังลดลงต่อเนื่อง
Contact us
1

ข้อมูล ธปท. ชี้ครึ่งแรกของปี 2561 สาขาธนาคารยังลดลงต่อเนื่อง1 min read

Posted by
Posted date สิงหาคม 14, 2018

ข้อมูลจากธนาคารประเทศไทย (ธปท.) สรุปจำนวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2561 พบว่าธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาย่อยไปแล้ว 147 สาขา แสดงให้เห็นว่ายังจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ Techsauce ได้ติดตามและรายงานเกี่ยวกับจำนวนสาขาธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยจาก ธปท. ที่แสดงให้เห็นว่าจำนวนสาขามีการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด Techsauce อัพเดทข้อมูลจาก ธปท. ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 เกี่ยวกับจำนวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์ (Bank) และ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ทั้งระบบ ไว้ดังนี้

จำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์ (Bank)

จากข้อมูลของ ธปท. เราพบว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาลงไปแล้ว 147 สาขา (โดยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 มีจำนวนสาขาอยู่ที่ 6,889 สาขา ส่วนเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่ามีจำนวนสาขาเหลือเพียง 6,742 สาขา)

โดยเมื่อเจาะจำนวนสาขาตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ก็พบว่าธนาคารพาณิชย์ปิดสาขาลงไปแล้ว 38 สาขา (โดยเมื่อเดือนมกราคม 2561 มีจำนวนสาขาอยู่ที่ 6,780 สาขา ส่วนเดือนกรกฎาคม 2561 พบว่ามีจำนวนสาขาเหลือเพียง 6,742 สาขา)

และเมื่อเทียบจำนวนสาขาธนาคารของเดือนมกราคม 2561 กับ เดือนกรกฎาคม 2561 พบข้อมูลว่า

ธนาคารที่มีการปิดสาขา ได้แก่

ชื่อธนาคารม.ค. 2561 (สาขา)ก.ค. 2561 (สาขา)เปลี่ยนแปลง (สาขา)
1. ไทยพาณิชย์1,1621,071(-) 91
2. ธนชาต521517(-) 4
3. ทหารไทย431427(-) 4
4. กรุงเทพ1,1671,165(-) 2
5. UOB153151(-) 2

ส่วนธนาคารที่มีการเปิดสาขาเพิ่ม ได้แก่

ชื่อธนาคารม.ค. 2561 (สาขา)ก.ค. 2561 (สาขา)เปลี่ยนแปลง (สาขา)
1. ไทยเครดิต132192(+) 60
2. กสิกรไทย 1,0311,035(+) 4
3. กรุงศรี662664(+) 2

และธนาคารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ (ได้แก่ กรุงไทย, ซีไอเอ็มบี ไทย, ทิสโก้, ไอซีบีซี (ไทย), เมกะ สากลพาณิชย์, จีอี มันนี่ เพื่อรายย่อย, ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย), เอเอ็นแซด (ไทย), ธนาคารแห่งประเทศจีน(ไทย) และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) ไม่มีการเพิ่มหรือลดของสาขาแต่อย่างใด

จำนวนสาขาของ Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

เมื่อดูเฉพาะข้อมูลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เมื่อเราดูข้อมูลจำนวนสาขาในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560 เราพบว่า

  • เดือนมกราคม 2561 มี Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท จำนวน 613 สาขา
  • ส่วนเดือนกรกฎาคม 2561 มี Non-Bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท จำนวน 602 สาขา

นั่นหมายความว่า Non-bank ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัท มีการปิดสาขาย่อยไปแล้ว 11 สาขา (คิดเป็น 1.79 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนสาขาในเดือนมกราคม 2561)

ธนาคารกรุงเทพ ระบุไม่เน้นลดสาขาธนาคาร

คุณปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ให้สัมภาษณ์โพสต์ทูเดย์ โดยระบุว่าทางธนาคารไม่ได้มุ่งลดสาขาอย่างมีนัยสำคัญแต่พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งธนาคารยังเปิดสาขาใหม่ในจุดที่เป็นกลยุทธ์ แต่จุดไหนความต้องการสาขาน้อยลงได้ก็จะควบรวม

คาดว่าสิ้นปีนี้จำนวนสาขาสุทธิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เห็นได้ชัดว่าธุรกรรมสาขาลดลงชัดเจนหลังจากประกาศลดค่าธรรมเนียมธุรกรรมดิจิทัล

“ปริมาณธุรกรรมสาขาลดลงแต่ลูกค้ายังต้องการไปสาขาอยู่ สิ่งที่ต้องทำคือปรับบทบาทเทลเลอร์ให้เป็นที่ปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนและประกันชีวิตที่เป็นการออมช่วยให้ลูกค้ามั่นคงในชีวิต” คุณปรัศนีกล่าว

Just ordinary guy who interested about current affairs, new media and technology. Now I’m freelance content editor and co-founder of “YarmFaoJor” (ยามเฝ้าจอ) Thailand TV Monitor by new generation.

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe